Česky CZEnglish EN

Oddělení koncepce dopravy   

 FunkceJménoEmailTelefonFax
 Vedoucí odděleníIng. Zdeňka Šamánkovásamankova.zdenka@brno.cz542 174 114542 174 211

 • Zajišťuje zpracování koncepce rozvoje jednotlivých dopravních systémů města v návaznosti na Územní plán města Brna a zpracovává koncepci realizace dopravních staveb, zajišťuje rozvoj dopravní infrastruktury města.
 • Podílí se na zpracování programu rozvoje města i jeho aktualizaci z pohledu koncepce dopravy (silniční, železniční, letecké, kolejové a nekolejové MHD, cyklistické, pěší a statické).
 • Sleduje soustavně a prověřuje návrhy jednotlivých dopravních systémů města a jejich úpravy dle změn vyvolaných vývojem v území, demografickými změnami, růstem motorizace a podle změn v poptávce po hromadné dopravě, změnami chování obyvatel a  dopadů regionální dopravy na území města a navrhuje opatření.
 • Zajišťuje zpracování investičních záměrů na dopravní stavby na území města Brna a spolupracuje s Odborem investičním a dalšími dotčenými odbory na zpracování dalších stupňů projektové dokumentace dopravních staveb.
 • Rozhoduje o organizaci statické dopravy, funkčního využití ploch v souvislosti s řešením zásobování a parkování, navrhuje a připravuje řešení systému rezidentního parkování, realizace záchytných parkovišť, zóny 30 apod.
 • Spolupracuje s odbornými pracovišti v ČR i v zahraničí v oblasti dopravy při tvorbě koncepce jednotlivých dopravních systémů města k regionu a státu a zajišťuje odbornou garanci a spolupráci v mezinárodních a evropských rozvojových projektech.
 • Zajišťuje odbornou garanci a spolupráci v mezinárodních a evropských rozvojových projektech.

Referát městské mobility

 Funkce

Jméno
Email
Telefon
Fax
 Vedoucí referátuMgr. Iva Machalová

machalova.iva@brno.cz

542 174 109542 174 211

 • Průběžně zpracovává, vyhodnocuje a aktualizuje naplňování Dopravní politiky městaPlánu udržitelné městské mobility pro město Brno. 
 • Zajišťuje souhrnné práce při přípravě a realizaci cyklistické dopravy na celém území města a spolupracuje v rámci regionu, systému bikesharing apod.
 • Zajišťuje koncepci telematiky v dopravě, projednává koncepci s ostatními subjekty v rámci Brněnského regionu (MD ČR, ŘSD ČR, OD JMK).
 • Sleduje vývoj dopravní nehodovosti na území města, vyhodnocuje ji a navrhuje opatření a provádí prevenci v oblasti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích.
 • Zajišťuje zpracování komunikační a propagační strategie města pro projekty v oblasti mobility, připravuje a realizuje osvětové kampaně, zajišťuje realizace Evropského týdne mobility.
 • Projekt Jezdím pro Brno.
 
 • ©  Statutární město Brno
 • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
 • Datum provedení poslední kontroly: 27.02.2018 11:05
 • Datum poslední aktualizace: 27.02.2018 11:05
 • Odpovědný útvar: Odbor dopravy Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design