Česky CZEnglish EN

Doklady nutné při podání žádosti o výměnu řidičského průkazu 

POUZE BRNĚNŠTÍ ŽADATELÉ – ostatní žadatelé vyřizují u svého místně příslušného úřadu – podle trvalého bydliště

 Obecné informace : 

přepážkové pracoviště registru řidičů Kounicova č. 67

 Úřední hodiny :

Po, St         08.00 – 17.00

Út, Čt, Pá   08.00 – 12.00

 Elektronické objednání -  je jedna z možností:

http://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-socialne-kulturni-a-dopravy/odbor-dopravnespravnich-cinnosti/oddeleni-agend-ridicu/registr-ridicskych-prukazu/ridicske-prukazy-elektronicke-objednavani/objednani-k-podani-zadosti/ 

Aktuální obsazenost na přepážkách on line – pokud se dostavíte na pořadový lístek:

http://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-organizacni/odbor-spravnich-cinnosti/aktualni_obsazenost_prepazek 

Požadavky na fotografie:

 https://www.brno.cz/fileadmin/user_upload/sprava_mesta/magistrat_mesta_brna/OSC/RP_pozadavky_foto_12_2008mmb.pdf (1 MB, Adobe Acrobat dokument)

DOKLADY :

- platný občanský průkaz

nebo

platný náhradní občanský průkaz s fotografii – s omezenou dobou platnosti

nebo

platný pas + Potvrzení o občanském průkazu (ztráta, odcizení, neplatný apod.) na kterém je uveden trvalý pobyt žadatele

- řidičský průkaz

1 x fotografie se současnou podobou a čelním pohledem o rozměrech 3,5 x 4,5 cm

https://www.brno.cz/fileadmin/user_upload/sprava_mesta/magistrat_mesta_brna/OSC/RP_pozadavky_foto_12_2008mmb.pdf

Fotografii lze pořídit na počkání v soukromé firmě COPYCENTRUM v přízemí budovy.

Řidičský průkaz bude vyhotoven:

-  do 20 dnů ode dne podání žádosti – bez poplatku – pokud se nezapisují žádné změny

-  do 20 dnů ode dne podání žádosti – poplatek 50,- Kč – změny zapisované v řidičském průkazu

-  do 5 pracovních dnů – poplatek 500,- Kč – hradí se při podání žádosti

Při vyzvedávání vyhotoveného řidičského průkazu žadatel vždy předloží platný občanský průkaz a odevzdá původní řidičský průkaz (pokud nebyl odevzdán při podání žádosti).

Správní poplatek ve výši 50,- Kč je hrazen v případě dříve neprovedených změn údajů zapisovaných v řidičském průkazu (příjmení, bydliště a pod) při vyzvedávání nového řidičského průkazu.

(Lékařský posudek po zdravotní způsobilosti je požadováno při změně zdravotní způsobilosti – např. zapsání harmonizovaného kódu pro řízení motorového vozidla s brýlemi, kontaktními čočkami nebo nově bez nich, případně jiných zdravotních a jiných omezení dle vyhlášky č. 31/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 02.03.2018 07:22
  • Datum poslední aktualizace: 12.07.2017 09:59
  • Odpovědný útvar: Odbor dopravněsprávních činností Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design