Česky CZEnglish EN

Výdej dat z registru řidičů

   

Výdej dat z registru řidičů je Magistrát města Brna oprávněn, na základě místní příslušnosti dle trvalého pobytu žadatele, poskytnout na základě osobně podané písemné žádosti žadatelem a po předložení platného občanského průkazu :

- fyzickým osobám, pokud jde o údaje o nich vedené,

- jiným fyzickým nebo právnickým osobám na základě písemného   souhlasu osoby, o jejíž údaje fyzická nebo právnická osoba žádá,   ověřeného příslušným orgánem (§ 121 odst. 1 písm. g) zákona č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Správní poplatek činí 15,- Kč za první stránku a za každou další i započatou stránku 5,- Kč.

Žádosti nelze vyřizovat telefonem, korespondenčně ani elektronicky !

Informace :

http://www.mdcr.cz/cs/Silnicni_doprava/Ridicske_prukazy_Autoskoly/Ridicske_prukazy/Vypis+z+bodoveho+hodnoceni 

http://www.mdcr.cz/cs/Silnicni_doprava/Ridicske_prukazy_Autoskoly/Ridicske_prukazy/Zadost_o_vypis_z_evidencni_karty_ridice.htm 

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 02.03.2018 07:22
  • Datum poslední aktualizace: 20.01.2014 14:13
  • Odpovědný útvar: Odbor dopravněsprávních činností Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design