Česky CZEnglish EN

Změna trvalého pobytu a změna údajů v řidičském průkazu

Na řidičském průkazu (pod fotografií – bod 8) je uveden údaj o trvalém pobytu, kde musí být uvedeno Brno, v tomto případě není třeba při stěhování v rámci města Brna žádat o vydání nového řidičského průkazu, pokud je platný.

§ 120 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., v platném znění

§ 108 zákona č. 361/2000 Sb., v platném znění

Požadavky na fotografii :

http://www.mdcr.cz/getattachment/Dokumenty/Silnicni-doprava/Ridicske-prukazy,Autoskoly/Pozadavky-na-provedeni-fotografie/pozadavky_foto_12_2008.pdf.aspx 

Informace :

http://www.mdcr.cz/Dokumenty/Silnicni-doprava/Ridicske-prukazy,Autoskoly/Zmena-udaju-v-ridicskem-prukazu-nebo-mezinarodnim 

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 02.03.2018 07:22
  • Datum poslední aktualizace: 03.08.2017 08:53
  • Odpovědný útvar: Odbor dopravněsprávních činností Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design