Česky CZEnglish EN

Činnost pracovnic na přepážkách

   

pracovnice na přepážkách – Kounicova 67, Hala č. 2

 • podávání informací o problematice vyřizované na Oddělení agend řidičů MMB
 • příjem žádostí a výdej ŘP osobám, kterým bylo ŘO uděleno, rozšířeno, podmíněno, omezeno, nebo které se vzdaly některé skupiny,
 • příjem žádostí a výdej ŘP osobám, kterým bylo zrušeno podmínění nebo omezení,
 • příjem žádostí a výdej ŘP z důvodu změny údajů,
 • příjem žádostí o výměnu ŘP z důvodu ukončení platnosti,
 • příjem žádostí a výdej mezinárodních řidičských průkazů,
 • příjem žádostí a posuzování možnosti výměny řidičských průkazů vydaných cizími státy,výdej řidičských průkazů
 • příjem žádostí o výměnu řidičských průkazů vydaných státy EU,
 • výdej nových řidičských průkazů za ŘP nebo MŘP ztracený, odcizený, poškozený nebo zničený,
 • příjem žádostí a výdej výpisů z Evidenčních karet řidičů (EKŘ),
 • příjem žádostí a výdej výpisů z konta bodového hodnocení řidiče
 • příjem žádostí a výdej průkazů profesní způsobilosti řidiče,
 • od 1.7.2007 – přijímání žádostí a vydávání paměťových karet do digitálních tachografů
 • příjem a posuzování žádostí a rozhodování o vrácení  řidičského oprávnění po uplynutí  nebo upuštění trestu nebo sankce spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel – v případě vyhovění žádosti vrácení řidičského průkazu, pokud byl odevzdán
 • příjem žádostí a příprava podkladů pro řízení o žádostech, při kterých se rozhoduje o vrácení řidičského oprávnění pozbytého dle ust. § 123c zákona č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, (po 12 bodech) – a odevzdaného řidičského průkazu v případě vyhovění žádosti
 • příjem odevzdávaných řidičských průkazů  – po pozbytí řidičského oprávnění (po ZŘMV, 12 bodech) nebo po pozbytí zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel k uložení do spisu řidiče a vystavení potvrzení o jejich odevzdání
 • vrácení odevzdaných řidičských průkazů na základě rozhodnutí o vrácení pozbytého řidičského oprávnění
 • příjem odevzdávaných řidičských průkazů po zemřelých držitelích a vydání potvrzení o jejich odevzdání
 • příjem žádosti o odečet 3 bodů z konta bodového hodnocení řidiče na základě předložení dokladu o absolvování školení bezpečné jízdy a vrácení řidičského průkazu držiteli, byl-li odevzdán a bylo-li žádosti vyhověno
 
 • ©  Statutární město Brno
 • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
 • Datum provedení poslední kontroly: 07.06.2018 07:06
 • Datum poslední aktualizace: 09.05.2014 08:32
 • Odpovědný útvar: Odbor dopravněsprávních činností Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design