Česky CZEnglish EN

Vrácení řidičského oprávnění (po 12 bodech)

 § 123d zákona č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Řidič, který pozbyl řidičské oprávnění z důvodu dosažení celkového počtu 12 bodů je oprávněn požádat o vrácení řidičského oprávnění nejdříve po uplynutí 1 roku ode dne pozbytí řidičského oprávnění.

Podmínkou vrácení řidičského oprávnění je prokázání, že se žadatel podrobil přezkoušení z odborné způsobilosti a dále předložení posudku o zdravotní způsobilosti včetně dopravně psychologického vyšetření, které je podkladem pro vydání posudku o zdravotní způsobilosti.

Doklad o odborné způsobilosti nesmí být v den podání žádosti o vrácení řidičského oprávnění starší 30 dnů ( § 101 zákona č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

Žádost o vrácení řidičského oprávnění podává žadatel písemně u příslušného úřadu obce s rozšířenou působností.

K žádosti žadatel přikládá :

- platný občanský průkaz

- doklad o odborné způsobilosti

- posudek o zdravotní způsobilosti včetně dopravně psychologického vyšetření

 

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 02.03.2018 07:22
  • Datum poslední aktualizace: 17.01.2014 09:23
  • Odpovědný útvar: Odbor dopravněsprávních činností Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design