Česky CZEnglish EN

Vzdání se řidičského oprávnění a odevzdání řidičského průkazu

 - § 94 zákona č. 361/2000 Sb., v platném znění

 Vzdání se řidičského oprávnění je DEFINITIVNÍ A NEVRATNÉ !!!

  

Tento úkon lze provést také v zastoupení na základě plné moci v souladu s § 31 občanského zákoníku, kdy zmocněná osoba předloží žadatelem podepsanou žádost o vzdání se řidičského oprávnění, občanský průkaz a řidičský průkaz žadatele. Plná moc s ověřeným podpisem.

V případě zaslání vzdání se řidičského oprávnění spolu s řidičským průkazem poštou, musí být podpis držitele řidičského oprávnění ověřen příslušným úřadem.

Informace :

http://www.mdcr.cz/cs/Silnicni_doprava/Ridicske_prukazy_Autoskoly/Ridicske_prukazy/Vzdani+se+ridickeho+opravneni.htm 

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 02.03.2018 07:22
  • Datum poslední aktualizace: 20.01.2014 14:19
  • Odpovědný útvar: Odbor dopravněsprávních činností Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design