Česky CZEnglish EN
 

Profesní způsobilosti řidiče

Zákon č. 247/2000 Sb., v platném znění

Žadatel o vydání nebo výměnu průkazu profesní způsobilosti řidiče musí dle § 52c doložit, že:

- je držitelem řidičského oprávnění příslušné skupiny nebo podskupiny C1,C,D1,D,C1E,CE,D1E,DE 

- úspěšně vykonal zkoušku v období 6 měsíců před podáním žádosti, nebo se podrobil výuce v rámci pravidelného školení  předepsané § 48 zákona č. 247/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů

 -  je občanem

   1. členského státu EU a má na území České republiky trvalý pobyt, nebo

    2. členského státu EU a má na území České republiky přechodný pobyt, který trvá alespoň 185 dnů    v kalendářním roce, nebo

     3. jiného než členského státu EU a vykonává závislou práci pro zaměstnavatele usazeného na území České republiky nebo podniká na území České republiky

Dále doloží:

- jednu průkazovou fotografii (barevná nebo černobílá 35x45 mm)

- řidičský průkaz

- uhradí správní poplatek ve výši 50,- Kč

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 02.03.2018 07:22
  • Datum poslední aktualizace: 17.01.2014 09:30
  • Odpovědný útvar: Odbor dopravněsprávních činností Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design