Česky CZEnglish EN

Informace k výpisu bodového hodnocení řidiče

    

Po předložení písemné žádosti a platného občanského průkazu žadatele je vydán výpis bodového hodnocení žadateli, případně další osobě na základě písemného souhlasu osoby o jejíž údaje fyzická nebo právnická osoba žádá, ověřeného příslušným orgánem dle § 121 odst.1 písm. g ) zákona č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vydá příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností /dle trvalého nebo přechodného pobytu v České republice, který trvá alespoň 185 dnů/ na počkání, po uhrazení správního poplatku 15,- Kč  za první stranu a za každou další započatou stránku 5.- Kč.

 Žádosti jsou vyřizovány na přepážkách 31 - 33 po předložení pořadového lístku.

Tyto žádosti nelze vyřizovat telefonem, korespondenčně ani elektronicky !

Výpis bodového hodnocení řidiče je vydáván také na kontaktních místech veřejné správy se systémem CZECH POINT Magistrátu města Brna a úřadů městských částí za 100,- Kč první strana, druhá a další strana 50,- Kč.

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 02.03.2018 07:22
  • Datum poslední aktualizace: 29.11.2012 09:32
  • Odpovědný útvar: Odbor dopravněsprávních činností Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design