Česky CZEnglish EN

Kdy požádat o výměnu řidičského průkazu ?

O výměnu řidičského průkazu požádejte nejlépe měsíc před skončením jeho platnosti, která je uvedena na jeho přední straně.

Je věcí držitele řidičského průkazu, aby si požádal o vydání nového řidičského průkazu tak, aby jeho platnost navazovala na platnost původního řidičského průkazu.

Řidičský průkaz platí pro řízení motorových vozidel po dobu:

a) 5 let ode dne jeho vydání, pokud osvědčuje i řidičské oprávnění udělené pro skupinu C1, C1+E, C, C+E, D1+E, D nebo D+E,

b) 10 let ode dne jeho vydání v ostatních případech.

Další informace :

Se vstupem České republiky do Evropské unie, dnem 1.5.2004, se začal vydávat nový typ  řidičského  průkazu  podle  vzoru  Evropských společenství v provedení plastové karty.

Vzor řidičského průkazu je stanoven vyhláškou č. 177/2004 Sb., v platném znění, kterou se mění vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů ve znění vyhlášky č. 154/2003 Sb.

Dle § 1 odst. 7 výše uvedené vyhlášky se jako datum vydání řidičského průkazu podle odst. 4 číselný kód 4a uvádí datum podání žádosti o vydání řidičského průkazu.

Řidičský průkaz České republiky podle vzoru Evropských společenství je podle § 103 zákona č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů "Veřejná listina".

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 02.03.2018 07:22
  • Datum poslední aktualizace: 01.04.2015 11:00
  • Odpovědný útvar: Odbor dopravněsprávních činností Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design