Česky CZEnglish EN

Úřední hodiny

Registr řidičů, Kounicova č. 67, Brno – hala řidičských průkazů

Pondělí     8:00 – 17:00

Úterý        8:00 – 12:00

Středa      8:00 – 17:00

Čtvrtek     8:00 – 12:00  

Pátek        8:00 – 12:00

Podávání informací :

Příjem žádostí – tel. : 542 174 285-8

Výdej vyhotovených řidičských průkazů a výpisů - tel. : 542 174 070-73

Paměťové karty do tachografu a profesní způsobilost řidiče :

tel. : 542 174 289, 542 174  235                                                     

Přepážky č. 24 - 30 - příjem žádostí  po předložení pořadového lístku vyvolávaného čísla.

Přepážky č. 31 – 33 - výdej vyhotovených řidičských průkazů, výpisů - po předložení pořadového lístku vyvolávaného čísla.

Na tomto pracovišti budou odbaveni žadatelé s trvalým pobytem nebo obvyklým bydlištěm * v Brně.

*  pojem obvyklé bydliště

 - je místo trvalého pobytu fyzické osoby na území České republiky

 - nebo pokud fyzická osoba nemá na území České republiky trvalý pobyt, místo na území České republiky, kde fyzická osoba :

1. pobývá alespoň 185 dnů v kalendářním roce z důvodů osobních vazeb, kterými se rozumí zejména soužití ve společné domácnosti, rodinné vazby, vlastnictví nebo nájem nemovitosti, a popřípadě zároveň i z důvodů podnikání, výkonu jiné samostatně výdělečné činnosti nebo závislé práce na území České republiky, nebo

2. pobývá z důvodu osobních vazeb a pravidelně se na toto místo vrací, ačkoliv podniká, vykonává jinou samostatně výdělečnou činnost nebo závislou práci v jiném státě, není-li výkon takovéto činnosti v jiném státě omezen na dobu určitou.

Žadatele s trvalým pobytem nebo obvyklým bydlištěm mimo Brno odbaví místně příslušný úřad obce s rozšířenou působností – podle trvalého pobytu žadatele nebo jeho obvyklého bydliště.

                
 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 02.03.2018 07:22
  • Datum poslední aktualizace: 22.07.2016 09:31
  • Odpovědný útvar: Odbor dopravněsprávních činností Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design