Česky CZEnglish EN

Oddělení realitní ekonomiky a cenové mapy

 • zajišťuje stanovení optimálních ekonomických podmínek při přípravě a realizaci majetkových dispozic  – při prodeji a pronájmu nemovitostí v majetku města a při jejich nabývání   
 • provádí oceňování nemovitostí pro potřeby MMB, navrhuje kupní ceny nemovitostí a výši nájemného, posuzuje ekonomické podmínky kupních a nájemních smluv
 • prověřuje ekonomické podmínky proveditelnosti investičních záměrů 
 • zajišťuje základní informační činnost a ekonomické poradenství v oblasti optimálního ekonomického využití městských nemovitostí
 • sestavuje návrh rozpočtu MO na příslušný kalendářní rok a zajišťuje realizaci příjmových a výdajových stránek rozpočtu
 • vykonává správu vyhláškou města vydané Cenové mapy stavebních pozemků statutárního města Brna (dále jen "cenová mapa") a shromažďuje a zpracovává podklady pro aktualizaci cenové mapy

FunkceJménoEmailTelefonFax
 Vedoucí odděleníIng. Pavel Dočkaldockal.pavel(zavinac)brno.cz542 173 559542 173 099

Referát realitní ekonomiky

 • zajišťuje agendu ekonomického využívání městských nemovitostí  a připravuje podkladové materiály a návrhy na jejich efektivní využívání
 • zajišťuje základní informační činnost a ekonomické poradenství v oblasti optimálního ekonomického využití městských nemovitostí
 • provádí oceňování nemovitostí pro potřeby MMB, navrhuje kupní ceny nemovitostí a výši nájemného, stanovuje ekonomické podmínky kupních a nájemních smluv
 • zpracovává návrh kupní ceny pro odprodej bytových domů dle Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech, včetně pozemků, z vlastnictví města do vlastnictví právnických a fyzických osob
 • spolupracuje při přípravě metodiky pro prodej bytových domů v části cenové
 • aktualizuje „Pravidla pro prodej a pronájem nemovitostí z majetku města Brna“
 • spolupracuje při tvorbě cenové mapy města Brna, konzultuje cenovou mapu se zpracovatelem a provádí kontrolu jednotlivých mapových listů při pravidelné aktualizaci cenové mapy
 • vede databázi obvyklých cen nemovitostí
 • vede databázi městem oceněných bytových domů
 • spolupracuje a konzultuje návrhy kupních cen a nájemného s městskými částmi

Referát cenové mapy – vedoucí referátu:

 • zabezpečuje trvalou platnost cenové mapy a provádí její pravidelnou aktualizaci 
 • zajišťuje informační servis k cenové mapě
 • zajišťuje soubor informací analyticko – statistického charakteru  k trhu s pozemky ve městě
 • zajišťuje přístup odborné i laické veřejnosti k cenové mapě na půdě MMB, shromažďuje a analyzuje připomínky právnických  a fyzických osob k cenové mapě s ohledem na její aktualizaci
 • zajišťuje cenové mapy pro útvary MMB, které při své činnosti využívají údaje z cenové mapy a pro ÚMČ, zajišťuje distribuci  a prodej cenové mapy
 • spolupracuje na tvorbě účelových mapových projektů a agend v rámci GISMB
 • zajišťuje tvorbu mapových (grafických) podkladů s majetkovými dispozicemi pro jednání v orgánech města

Referát ekonomické agendy

 • sestavuje návrh rozpočtu MO na příslušný kalendářní rok a zajišťuje realizaci příjmových, výdajových stránek rozpočtu včetně návrhu opatření při jejich neplnění
 • připravuje podklady a následně vyhotovuje objednávky geodetických prácí
 • eviduje smlouvy týkající se nemovitého majetku uzavřené městem
 • vyřizuje agendu v souvislosti s činností Fondu na krytí škod
 • zodpovídá za správu rozpočtových prostředků v souladu se zákonem finanční kontrole, v platném znění

 
 • ©  Statutární město Brno
 • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
 • Datum provedení poslední kontroly: 04.03.2011 13:39
 • Datum poslední aktualizace: 04.03.2011 13:39
 • Odpovědný útvar: Majetkový odbor Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design