Česky CZEnglish EN

Oddělení právních služeb

 

 • provádí dispozice s majetkem města, připravuje materiály do orgánů města
 • zastupuje statutární město Brno před soudy a ostatními orgány při jednáních v působnosti odboru
 • vymáhá dlužné nájemné z ostatního nemovitého majetku města
 • zpracovává dohody o splátkách dlužného nájemného z  ostatního nemovitého majetku

 FunkceJménoEmailTelefonFax
 Vedoucí odděleníJUDr. Marie Vaďurovávadurova.marie(zavinac)brno.cz542 173 167542 173 362

  Referát dispozic s majetkem

 • zajišťuje právní záležitosti v rámci dispozic s majetkem města, uzavírá zejména kupní, darovací, směnné smlouvy, smlouvy o nájmu  a výpůjčce
 • sleduje plnění podmínek z uzavřených smluv

Referát soudních agend

 • zastupuje město v soudních sporech před soudy a jinými orgány a v řízeních o konkurzu a vyrovnání podle zvláštních předpisů, pokud se tyto věci týkají majetkoprávní agendy
 • zabezpečuje nabývání a převody majetku z vlastnictví ČR
 • zabezpečuje za město provádění mimosoudních rehabilitací a restitucí ve věcech majetku podle zvláštních předpisů
 • zajišťuje vymáhání plnění ze smluv a jiných závazkových vztahů v oblasti majetkoprávní agendy
 •     

Referát projektů a nabídkových řízení

 • formuluje právní podmínky nabídkových řízení, veřejných obchodních soutěží na prodej nemovitostí z majetku města
 • zajišťuje dispozice s nemovitým majetkem ve složitých a zvlášť závažných případech, nebo v celoměstském zájmu a uzavírá příslušné smlouvy
 • zajišťuje projednávání strategických záměrů formuluje a uzavírá plánovací smlouvy, smlouvy o projektech a jiné obchodní smlouvy
 • uzavírá zejména kupní smlouvy, darovací smlouvy, smlouvy o nájmu a o sdružení v oblasti investorských a podnikatelských aktivit

 
 • ©  Statutární město Brno
 • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
 • Datum provedení poslední kontroly: 04.03.2011 13:39
 • Datum poslední aktualizace: 04.03.2011 13:39
 • Odpovědný útvar: Majetkový odbor Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design