Česky CZEnglish EN

Oddělení evidence majetku

 • vede evidenci nemovitého majetku statutárního města Brna na území města
 • zajišťuje provádění změn v operátech katastru nemovitostí 
 • prověřuje a zajišťuje listinné podklady týkající se majetkoprávních vztahů, v rámci realizace technické infrastruktury – zřizování věcných břemen  ve prospěch města i k tíži města
 • vyřizuje agendu svěřování majetku městským částem a eviduje smlouvy na svěřený majetek uzavřené MČ
 • zajišťuje a koordinuje spolupráci při předávání majetku nabytého do vlastnictví města příslušným správcům města
 • koordinuje správu a inventarizaci nemovitého majetku u odvětvových odborů, městských částí a příspěvkových organizací zřízených městem

FunkceJménoEmailTelefonFax
 Vedoucí odděleníRNDr. Eva Fojtíkováfojtikova.eva(zavinac)brno.cz542 173 086542 173 099

Referát geodetických činností a svěřování

 • zajišťuje listinné podklady pro soudní spory v majetkové oblasti
 • zajišťuje pro odvětvové útvary MMB vklady smluv do katastru nemovitostí týkající se jiných subjektů, a to včetně dohledání a zajištění listinných podkladů
 • vyjadřuje se k převodům majetku ČR 
 • zastupuje město jako vlastníka při provádění pozemkových úprav 
 • vystavuje úřední osvědčení pro státní orgány (MF) týkající se Rp spisů (Rp=rejstřík podstat)
 • poskytuje informace ze spisů uložených ve spisovně odboru, ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
 • zajišťuje zveřejňování záměrů města dle zákona o obcích
 • zastupuje statutární město Brno při vytyčování a přebírání hranic pozemků v terénu
 • zajišťuje zápisy původních majetkových převodů realizovaných organizacemi zřízenými městem
 • zajišťuje podklady pro mimosoudní dohody duplicitních zápisů majetku města s fyzickými nebo právnickými osobami
 
 • ©  Statutární město Brno
 • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
 • Datum provedení poslední kontroly: 08.03.2011 12:33
 • Datum poslední aktualizace: 08.03.2011 12:33
 • Odpovědný útvar: Majetkový odbor Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design