Česky CZEnglish EN

Majetkový odbor (MO)

    Kontakty             OdděleníZajímavé odkazyDokumenty

Malinovského nám. 3, 601 67 Brno

 • v rámci samostatné působnosti města provádí dispozice s nemovitým majetkem města
 • připravuje a zajišťuje hospodaření s majetkem města a podmínky jeho ekonomického využití, vytváří podmínky pro přípravu komplexní nabídky podnikatelských a investorských příležitostí
 • zabezpečuje řešení majetkoprávní agendy pro potřeby rozvojových lokalit města a spolupracuje v tomto směru s obchodními společnostmi s účastí města
 • zabezpečuje agendu zveřejňování záměrů města na dispozice s nemovitým majetkem města
 • vede a aktualizuje agendu návrhů fyzických a právnických osob na dispozice s majetkem města
 • provádí komplexní výkon specializovaných činností při zadávání veřejných zakázek a koncesních smluv, v souladu s platnou legislativou a vnitřními předpisy MMB v oblasti působnosti odboru a zodpovídá za jejich evidenci
 • vykonává správu obecně závažnou vyhláškou města vydané Cenové mapy stavebních pozemků statutárního města Brna a zabezpečuje její trvalou platnost

Kontakty

 FunkceJménoEmailTelefon
 Vedoucí odboruMgr. Dagmar Baborovskábaborovska.dagmar(zavinac)brno.cz542 173 101
 SekretariátVladimíra Matějkovámatejkova.vladimira(zavinac)brno.cz542 173 101
 Informační kancelář MO MMB

542 173 207,

542 173 208

Úřední hodiny

Pondělí8:00 - 17:00
Středa8:00 - 17:00
Pátek8:00 - 12:00

Stavební referát

 • zastupuje město jako vlastníka nemovitostí v rámci řízení dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb.
 • vydává vyjádření a stanoviska v zastoupení vlastníka nemovitého majetku města pro jednotlivé investory a  k oznámeným řízením stavebních úřadů
 • určuje podmínky, za kterých mohou investoři umístit stavbu na pozemcích města i na pozemcích sousedících s majetkem města
 • účastní se místních šetření, ústních jednání a kontrolních prohlídek na stavbách a pozemcích a hájí zájmy  města z hlediska majetku
 • kontroluje, zda byly uzavřeny požadované platné právní vztahy k dotčeným nemovitostem města
 • uzavírá smlouvy o právu stavby na majetku města ve smyslu stavebního zákona

Oddělení právních služeb

 • provádí dispozice s majetkem města, připravuje materiály do orgánů města
 • zastupuje statutární město Brno před soudy a ostatními orgány při jednáních v působnosti odboru
 • vymáhá dlužné nájemné z ostatního nemovitého majetku města
 • zpracovává dohody o splátkách dlužného nájemného z  ostatního nemovitého majetku

Oddělení evidence majetku

 • vede evidenci nemovitého majetku statutárního města Brna na území města
 • zajišťuje provádění změn v operátech katastru nemovitostí
 • prověřuje a zajišťuje listinné podklady týkající se majetkoprávních vztahů, v rámci realizace technické infrastruktury – zřizování věcných břemen  ve prospěch města i k tíži města
 • vyřizuje agendu svěřování majetku městským částem a eviduje smlouvy na svěřený majetek uzavřené MČ
 • zajišťuje a koordinuje spolupráci při předávání majetku nabytého do vlastnictví města příslušným správcům města
 • koordinuje správu a inventarizaci nemovitého majetku u odvětvových odborů, městských částí a příspěvkových organizací zřízených městem

Oddělení realitních aktivit

 • zajišťuje agendu přípravy dispozic s majetkem (zejména převody, nabytí, pronájem a jiných způsobů disponování s majetkem)
 • zpracovává komplexní informace o nemovitém majetku města v rámci přípravy majetkových dispozic a navrhuje jeho efektivní využití v souladu se záměry města
 • podílí se na výběru lokalit vhodných pro umístění aktivit celoměstského zájmu
 • zajišťuje informační a poradenskou činnost pro veřejnost v oblasti hospodaření s majetkem města
 • poskytuje potřebné informace zájemcům o rozvojové lokality

Oddělení realitní ekonomiky a cenové mapy

 • zajišťuje stanovení optimálních ekonomických podmínek při přípravě a realizaci majetkových dispozic  – při prodeji a pronájmu nemovitostí v majetku města a při jejich nabývání  
 • provádí oceňování nemovitostí pro potřeby MMB, navrhuje kupní ceny nemovitostí a výši nájemného, posuzuje ekonomické podmínky kupních a nájemních smluv
 • prověřuje ekonomické podmínky proveditelnosti investičních záměrů
 • zajišťuje základní informační činnost a ekonomické poradenství v oblasti optimálního ekonomického využití městských nemovitostí
 • sestavuje návrh rozpočtu MO na příslušný kalendářní rok a zajišťuje realizaci příjmových a výdajových stránek rozpočtu
 • vykonává správu vyhláškou města vydané Cenové mapy stavebních pozemků statutárního města Brna (dále jen "cenová mapa") a shromažďuje a zpracovává podklady pro aktualizaci cenové mapy
 
 • ©  Statutární město Brno
 • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
 • Datum provedení poslední kontroly: 13.06.2018 10:42
 • Datum poslední aktualizace: 13.06.2018 10:42
 • Odpovědný útvar: Majetkový odbor Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design