Česky CZEnglish EN

SUB>URBAN. Oživení okrajových částí města – cílem projektu je nalezení a rozvíjení územních rezerv uvnitř samotného města tak, aby se z Brna v budoucnu stalo kompaktní, polyfunkční město krátkých vzdáleností. Vybraná okrajová oblast propojuje tři městské části – Bohunice, Brno-střed a Starý Lískovec. Důraz klademe na oživení a efektivnější využití oblasti prostřednictvím společných setkání a diskusí, kdy dojde k zapojení všech aktérů v území. Projekt je podpořen Operačním programem URBACT III v rámci Evropské územní spolupráce. Více informací naleznete zdezde.

RUGGEDISED (Rotterdam, Umeå a Glasgow: Generování vzorových čtvrtí jako součást rozvoje udržitelné energetiky) – projekt je zaměřen na spolupráci a sdílení zkušeností 6 partnerských měst při implementaci chytrých řešení v oblasti sociálních, ekonomických, environmentálních otázek života ve městě. V průběhu projektu město Brno vypracuje investiční plán revitalizace a přeměny vybrané brownfieldové lokality na nízko-energetickou čtvrť s udržitelnou městskou dopravou prostřednictvím moderních technologií a postupů. Projekt je podpořen Rámcovým programem pro výzkum a inovace Horizon 2020. Více informací naleznete zdezde.

LOW-CARB (Zvyšování kapacity pro integrované plánování pro nízkouhlíkovou mobilitu ve funkčních městských oblastech) – zabývá se aktuálními otázkami plánování udržitelné městské mobility (tzv. SUMP) pro funkční městské oblasti: integrovaná koordinace, institucionální spolupráce a akční plán implementace včetně společného financování a veřejných investic do systémů nízko-uhlíkové mobility. V rámci projektu LOW-CARB si město Brno klade za cíl vytvořit monitorovací a evaluační nástroj pro hodnocení dopadů opatření na nízko-uhlíkovou mobilitu v rámci Plánů udržitelné městské mobility. Projekt je podpořen programem nadnárodní spolupráce Interreg CENTRAL EUROPE. Více informací naleznete zde.

ONSTAGE – Music schools for social change – projekt se zaměřuje na přenos dobré praxe úspěšného španělského projektu, který prostřednictvím městské hudební školy používá hudbu jako nástroj sociální inkluze. V rámci projektového konsorcia projekt řeší vzájemné učení se od sebe navzájem, a také jak bojovat se sociálním vyloučením prostřednictvím skupinového a nediskriminačního uměleckého vzdělávání. Více informací naleznete zde.

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 08.09.2021 08:20
  • Datum poslední aktualizace: 08.09.2021 08:20
  • Odpovědný útvar: Odbor implementace evropských fondů Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design