Česky CZEnglish EN

Základním principem OP Výzkum, vývoj a vzdělávání je rozvoj lidských zdrojů pro znalostní ekonomiku v sociálně soudržné společnosti. Na něj navazuje téma podpory kvalitního výzkumu, pro který kvalifikovaná pracovní síla představuje klíčový vstupní faktor. Intervence v oblasti vzdělávání budou zároveň podpořeny systémovými změnami, které směřují ke zkvalitnění vzdělávacího systému naší země. OP Výzkum, vývoj a vzdělávání byl schválen Evropskou komisí dne 13. 5. 2015 s alokací 2,8 mld. EUR.

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně – cílem projektu bylo vytvořit dokument Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně. Více informací najdete zde.

Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně – cílem projektu bylo zvýšení kvality předškolního vzdělávání ve městě Brně a zapojení co největšího počtu dětí zejména z ekonomicky a sociokulturně znevýhodněného prostředí do předškolního vzdělávání. Více informací najdete zde.

Prevence školní neúspěšnosti na základních školách ve městě Brně – cílem projektu byla plošná podpora škol a organizací zapojených do projektu za účelem zvýšení kvality a proinkluzivity základního vzdělávání ve městě Brně. Více informací najdete zde.

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně II – projekt rozvíjí úspěšné aktivity realizované v rámci předchozího projektu MAP. Nově bude podpořena spolupráce základních a mateřských škol se základními uměleckými školami. Více informací najdete zde.

Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně – cílem projektu je plošná podpora škol a zvýšení kvality a proinkluzivity předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně, na jehož území se nacházejí sociálně vyloučené lokality. Více informací najdete zde.

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 15.03.2021 13:32
  • Datum poslední aktualizace: 15.03.2021 13:32
  • Odpovědný útvar: Odbor implementace evropských fondů Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design