Česky CZEnglish EN

Smyslem Operačního programu Technická pomoc 2014 – 2020 je role podpůrného charakteru. OPTP byl schválen Evropskou komisí dne 11. 6. 2015. Zaměřuje se na nastavení takového prostředí pro implementaci Dohody o partnerství a tematických operačních programů, které umožní a zjednoduší dosažení stanovených cílů. Nastavení OPTP vychází ze základního předpokladu, kterým je existence centrálního koordinátora a kvalitního, jednotného řízení a koordinace Dohody o partnerství, dostupného jednotného monitorovacího systému a zajištění vysokého standardu administrativní kapacity. OPTP má tedy umožnit a usnadnit čerpání a především zajistit efektivní využití finančních prostředků.

Řízení ITI – cílem projektu bylo vytvořit na Magistrátu města Brna personální kapacity pro řízení a realizaci cílů stanovených v Integrované strategii rozvoje Brněnské metropolitní oblasti. Více informací o projektu naleznete zde.

Zprostředkující subjekt ITI – cílem projektu bylo vytvořit na Magistrátu města Brna Zprostředkující subjekt ITI, který zajišťuje plynulou realizaci integrované strategie ITI, jejímž výsledkem je úspěšné čerpání finančních prostředků prostřednictvím jednotlivých projektů. Více informací o projektu naleznete zde.

Řízení ITI BMO - cílem projektu bylo udržení personální kapacity pro řízení a realizaci cílů stanovených v Integrované strategii rozvoje Brněnské metropolitní oblasti na Magistrátu města Brna. Více informací o projektu naleznete zde.

Zprostředkující subjekt ITI 2 - cílem projektu bylo prostřednictvím funkce Zprostředkujícího subjektu (v rámci přenesené působnosti ji vykonává nositel integrované strategie – statutární město Brno) zajistit plynulou realizaci Integrované strategie ITI. Více informací o projektu naleznete zde.

Řízení ITI BMO 3 - cílem projektu je udržení personální kapacity pro řízení a realizaci cílů stanovených v Integrované strategii rozvoje Brněnské metropolitní oblasti na Magistrátu města Brna. Více informací o projektu naleznete zde.

Zprostředkující subjekt ITI 3 - cílem projektu je prostřednictvím funkce Zprostředkujícího subjektu (v rámci přenesené působnosti ji vykonává nositel integrované strategie – statutární město Brno) zajistit plynulou realizaci Integrované strategie ITI. Více informací o projektu naleznete zde.

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 15.03.2021 13:30
  • Datum poslední aktualizace: 15.03.2021 13:30
  • Odpovědný útvar: Odbor implementace evropských fondů Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design