Česky CZEnglish EN

Cílem OP Doprava je podpora udržitelné dopravy a odstraňování překážek v klíčových síťových infrastrukturách. OP Doprava byl schválen Evropskou komisí dne 11. 5. 2015 a je z hlediska objemu finančních prostředků největším operačním programem v České republice; připadá na něj 4,7 mld. EUR. Zaměřuje se na investice do infrastruktury pro železniční dopravu, vodních cest sítě TEN-T, multimodální nákladní dopravy, drážních systémů městské a příměstské dopravy, dopravního parku železniční dopravy a nákladní vodní dopravy. Dále řeší investice do výstavby a modernizace dálnic a rychlostních silnic na síti TEN-T, zavádění ITS na silnicích a v městském silničním provozu, rozvoje sítě napájecích stanic alternativních energií a také na investice do výstavby a modernizace silnic mimo síť TEN-T.

Řízení dopravy a sběr dopravních dat – cílem projektu bylo zvýšení kvality řízení dopravního provozu, bezpečnosti a efektivity dopravy pro cestující osobní i hromadnou dopravou na území města Brna a dále zvýšení kvality fungování individuální dopravy a atraktivnosti městské hromadné dopravy pro veřejnost. Více informací o projektu naleznete zde.

Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 2. etapa – cílem projektu je zvýšení kvality řízení dopravního provozu, snížení nehodovosti, zvýšení efektivity dopravy pro cestující jak individuální, tak hromadnou dopravou na území města Brna. Více informací o projektu naleznete zde.

Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 3. etapa – cílem projektu je zvýšení kvality řízení dopravního provozu, snížení nehodovosti, zvýšení efektivity dopravy pro cestující jak individuální, tak hromadnou dopravou na území města Brna. Více informací o projektu naleznete zde.

Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 4. etapa – cílem projektu je zvýšení kvality řízení dopravního provozu, snížení nehodovosti, zvýšení efektivity dopravy pro cestující jak individuální, tak hromadnou dopravou na území města Brna. Více informací o projektu naleznete zde.

Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 6. etapa - cílem projektu je zvýšení kvality řízení dopravního provozu, snížení nehodovosti, zvýšení efektivity dopravy pro cestující jak individuální, tak hromadnou dopravou na území města Brna. Více informací o projektu naleznete zde.

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 19.07.2021 13:45
  • Datum poslední aktualizace: 19.07.2021 13:45
  • Odpovědný útvar: Odbor implementace evropských fondů Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design