Česky CZEnglish EN

Pečovatelská služba v městě Brně

Město Brno poskytuje pečovatelskou službu, odlehčovací službu, centra denních služeb a denní stacionář, prostřednictvím šesti středisek pečovatelské služby při městských částech Brno-Bystrc, Brno-Královo Pole, Brno-sever, Brno-střed, Brno-Žabovřesky a Brno-Židenice, a to pro všechny městské části města Brna.
Pečovatelská služba je terénní nebo ambulantní sociální služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení. Služba je poskytovaná ve vymezeném čase v domácnostech klientů a v zařízeních sociálních služeb. Pečovatelská služba pomáhá seniorům vést plný a nezávislý život s cílem, aby senioři mohli zůstat co nejdéle soběstační ve svém přirozeném domácím prostředí.
Pět středisek pečovatelské služby nabízí také odlehčovací službu, jako pobytovou službu osobám, které mají sníženou soběstačnosti z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném prostředí. Cílem této služby je umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek.
Tři střediska nabízí službu centra denních služeb a jedno středisko denní stacionář jako ambulantní služby s denním pobytem pro seniory s možností využití nabídky různých výchovných, vzdělávacích a aktivizačních činností.
Byty v domech s pečovatelskou službou jsou obecní byty zvláštního určení pro seniory. Seznamy žadatelů vede Bytový odbor Magistrátu města Brna. Obyvatelé domů s pečovatelskou službou mohou využívat služeb pečovatelské služby při úřadech městských částí.

Středisko pečovatelské služby, Vondrákova 7/9

Tel.: 546 215 584, 546 221 351; e-mail: ops@bystrc.cz

Městská část Brno-Bystrc
• Středisko osobní hygieny – koupání
• Odlehčovací služba (pobytová) – Vondrákova 7, tel.: 546 222 857
• Dům s pečovatelskou službou – Vondrákova 7/9, tel.: 546 215 584 

Středisko pečovatelské služby, Ptašínského 9/11

tel.: 541 428 411, e-mail: illeovamartina@krpole.brno.cz

Městská část Brno-Královo Pole
• Sociální pracovnice – tel.: 541 428 412, 541 428 428 (Domovinka), 
                                     tel.: 541 428 413, 541 428 429 (přechodný pobyt),
• Ekonomka – tel.: 541 428 424
• Denní stacionář (Domovinka) – Kabátníkova 8, tel.: 541 428 420
• Středisko osobní hygieny – koupání, tel.: 541 428 421
• Odlehčovací služba (pobytová) – Kabátníkova 8, tel.: 541 428 423
• Domy s pečovatelskou službou:
Ptašínského 9/11 - kanceláře, tel.: 541 428 411-4, 541 211 757
Kabátníkova 8 - vrátnice, tel.: 541 428 422 (provoz pouze v noci)
Štefánikova 63a – vrátnice, tel.: 549 216 648 
Kartouzská 14 - vrátnice, tel.: 549 216 648 

Středisko pečovatelské služby, Rotalova 13

tel.: 517 071 511-8, e-mail: sehnalova.milena@sever.brno.cz

Městská část Brno-sever
• Vedoucí pečovatelské služby – tel.: 517 071 513
• Sociální pracovnice – tel.: 517 071 514-6
• Ekonom, pokladní – tel.: 517 071 511
• Středisko osobní hygieny – koupání, tel: 517 071 518
• Odlehčovací služba (pobytová) – Rotalova 13, tel.: 517 071 515 - sociální pracovnice
                                                                                tel.: 517 071 517 – sesterna

Středisko pečovatelské služby, Lipová 31

tel.: 543 212 702, 542 526 127, 542 526 129, e-mail: marie.silerova@brno-stred.cz

Městská část Brno-střed
• Centrum denních služeb (Domovinka) – Lipová 31
• Středisko osobní hygieny – koupání, základní péče o vlasy a nehty
• Domy s pečovatelskou službou:
Kosmonautů 23, tel.: 547 351 002 
Libušina tř. 8, tel.: 547 381 213 
Křenová 39, tel.: 543 256 020
Hybešova 65a, tel.: 543 213 463
Zderadova 5, tel.: 778 752 413
Křídlovická 13, tel.: 542 526 129 

Středisko pečovatelské služby, Horova 77

tel.: 541 261 213, e-mail: pecovatelska.sluzba@zabovresky.cz

Městská část Brno-Žabovřesky
• Centrum denních služeb (Domovinka) – Horova 77, tel.: 541 261 213
• Odlehčovací služba (pobytová) – Horova 77
• Středisko osobní hygieny – koupání
• Dům s pečovatelskou službou - Součkova 4/6, tel.: 541 222 516

Středisko pečovatelské služby, Jamborova 61

tel.: 548 212 937, 548 212 907, 725 505 327, e-mail: pszidenice@centrum.cz

Městská část Brno-Židenice
• Centrum denních služeb (Domovinka) – Jamborova 61, tel.: 548 212 907
• Středisko osobní hygieny – koupání, tel.: 725 505 327
• Odlehčovací služba (pobytová) – Jamborova 61, tel.: 548 534 041, 548 212 907
• Domy s pečovatelskou službou:
Stará osada 3, tel.: 725 505 327, 601 081 983
Kosmákova 38, 48, tel.: 725 505 327
Poláčkova 7, tel.: 725 505 327, 601 081 979
Bzenecká 19/21, tel.: 725 505 327, 601 081 980
Pálavské nám. 1/2, tel.: 725 505 327, 601 081 982
Pahrbek 1, tel.: 725 505 327 

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 10.11.2017 10:05
  • Datum poslední aktualizace: 10.11.2017 10:05
  • Odpovědný útvar: Odbor sociální péče Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design