Česky CZEnglish EN

Oddělení sociálního začleňování

• spolupracuje s organizacemi a institucemi působícími v oblasti národnostních menšin, cizinců a uprchlíků v Brně, České republice i v zahraničí (zejména s Eurocities, orgány EU, partnerskými městy apod.)
• zpracovává koncepční dokumenty v oblasti sociálního začleňování v Brně a koordinuje aktivity související s touto problematikou
• realizuje systémové projekty v oblasti sociálního začleňování spadající do dané oblasti působnosti
• řeší problematiku národnostních a etnických menšin, cizinců a osob požívajících mezinárodní ochranu v Brně
• podporuje integraci cizinců a osob požívajících mezinárodní ochranu do majoritní společnosti prostřednictvím poradenství, kulturní a osvětové činnosti
• analyzuje a vyhodnocuje informace získané spoluprací se subjekty v oblasti národnostních menšin, etnik, cizinců a osob požívajících mezinárodní ochranu, a s aktéry sociálního začleňování
• zajišťuje komunikaci a spolupráci s externími odborníky a organizacemi, kteří jsou zapojeni do procesu zpracování koncepčních dokumentů v oblasti sociálního začleňování a s organizacemi a aktéry působícími v oblasti sociálního začleňování (nestátní organizace, Jihomoravský kraj, MV ČR apod.)
• zabezpečuje činnosti související s poskytováním dotací nestátním organizacím na území města v oblasti národnostních a etnických menšin, včetně provádění kontrolní činnosti využívání přidělených dotací z rozpočtu města
• zajišťuje činnost Výboru pro národnostní menšiny ZMB a Poradního orgánu statutárního města Brna pro otázky integrace cizinců
• zabezpečuje výkon funkcí poradce pro národnostní menšiny a romského poradce

Kontakt:   Koliště 19, 601 67 Brno

vedoucí oddělení:   Mgr. Tomáš Jurčík, Anenská 10, dv. č. 509, tel.: 773 785 327, 776 205 299

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 01.11.2019 09:17
  • Datum poslední aktualizace: 01.11.2019 09:17
  • Odpovědný útvar: Odbor sociální péče Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design