Česky CZEnglish EN

Oddělení sociální kurátoři

ČINNOST A NABÍDKA PRACOVIŠTĚ

Oddělení sociální kurátoři Odboru sociální péče MMB se zabývá sociální prací i koncepční činností ve vztahu k cílové skupině osob ohrožených sociálním vyloučením. Pod tímto termínem je možné si představit celou řadu skupin lidí, kteří žijí na hraně vyloučení ze společnosti a nemají dostatek prostředků a zdrojů, aby v ní mohli plnohodnotně žít – jedná se o lidi bez domova a přístřeší či lidi, kteří jinak žijí nedůstojným způsobem života.

Dále sociální kurátoři pomáhají lidem se zkušeností s uvězněním (kteří byli propuštěni z výkonu trestu či se aktuálně nacházejí ve vězení), klientům se závislostí na alkoholu či jiných toxikomániích, nebo mladým dospělým, kteří po dosažení zletilosti byli propuštěni ze zařízení pro výkon ústavní či ochranné výchovy.

V rámci terénní práce sociální kurátoři aktivně vyhledávají klienty, kteří se dostali do nepříznivé životní situace v místě jejich pobytu. Vykonávají sociální šetření, depistáže, navštěvují a oslovují klienty v centru města, chatkách i squatech, kde jim nabízejí sociální poradenství a pomoc.

Agenda oddělení zahrnuje především:
• zajišťování a koordinování systematické a komplexní péče a pomoci občanům ohroženým sociálním vyloučením, poskytování a zprostředkování základní péče, poradenské a sociálně terapeutické pomoci
právní poradenství
zajištění pobytu nebo ubytování v jednotlivých typech azylových zařízení (noclehárna, azylový dům, popř. krizové centrum) v zařízeních Centra sociálních služeb, p.o.
zprostředkování další pomoci a podpory od partnerů poskytujících sociální služby, pomoc při orientaci v situaci a v možnostech jejího řešení  
 
Oddělení sociální kurátoři svým klientům dále nabízí:
• komplexní a (v případě potřeby a dle individuální dohody s klientem) dlouhodobou poradenskou pomoc a podporu sociálního kurátora 
• práci a aktivity v terapeutické dílně 
• setkávání klientů oddělení v klubu (projekce filmů, cestovatelské besedy atd.)
• sociální šatník
• možnost praní prádla, zajištění možnosti osobní hygieny V rámci terénní práce sociální kurátoři aktivně vyhledávají klienty, kteří se dostali do nepříznivé životní situace v místě jejich pobytu. Vykonávají sociální šetření, depistáže, navštěvují a oslovují klienty v centru města, chatkách i squatech, kde jim nabízejí sociální poradenství a pomoc.

POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SPOJENÉ S ČINNOSTÍ SOCIÁLNÍCH KURÁTORŮ

Zprostředkování azylového ubytování v zařízeních Centra sociálních služeb, p. o.:

Noclehárny jsou  určeny dospělým osobám bez přístřeší. Podstatou služby je poskytnout možnost přespání spojené se sociální intervencí sociálních kurátorů

Přehled zařízení:
- Noclehárna v DSP (Dům sociální prevence) Podnásepní 20
- Noclehárna v Městském středisku krizové sociální pomoci Masná 3b

Azylový dům – podstatou těchto azylových služeb je poskytnout ubytování provázané s aktivní spoluprací s oddělením sociálních kurátorů při řešení nepříznivé sociální situace. Cílem je dočasně vyřešit akutní problém s bydlením klientů a hledat další vhodné a adekvátní možnosti řešení tohoto problému tak, aby došlo k minimalizaci jejich závislosti na další sociální pomoci a otevřít cestu pro další možnosti řešení.

Přehled zařízení:
- Azylový dům v Domě sociální prevence a pomoci Podnásepní 20
- Azylový dům Křenová 20 

Zařízení pro nouzové přečkání noci 

Pro nouzové přečkání noci slouží tzv. Noční krizové centrum, které je součástí služeb Městského střediska krizové sociální pomoci Masná 3b (listopad – březen). Jedná se nouzové nelůžkové zařízení. 

Zajištění možnosti osobní hygieny  

Středisko osobní hygieny (Rumiště 11) je služba určená lidem, kteří mají zájem o využití hygienického zařízení a současně spolupracují se sociálním kurátorem. Jde o zařízení s možností základní osobní hygieny určené pro ty, kteří nečerpají služby v jiném podobném zařízení (např. Denní centra nebo v rámci služeb azylového bydlení).

AKUTNÍ KRIZOVÁ SITUACE

V případě situace akutní v řádu hodin a při absenci jakéhokoli zázemí je možné pro řešení akutní sociální krize využít služeb Městského střediska krizové sociální pomoci v ulici Masná 3b.
Středisko pracuje NONSTOP a zajišťuje nezbytnou pomoc (nouzový pobyt, krizová sociální intervence, apod.) a slouží jako rozcestník do dalších sociálních služeb a nástrojů další pomoci.
Kontakt:  542 212 648 

KONTAKTY:
Oddělení sociální kurátoři OSP MMB

vedoucí oddělení:  Mgr. Gabriela Chlubná, tel. 544 502 602
sídlo: Křenová 20, 602 00 Brno

kontaktní hodiny:  

pondělí + středa: 8:00 – 17:00 hod.
pátek:   8:00 – 12:00 hod.

telefon:  544 502 600 
              736 744 482 
e-mail:   kuratori@brno.cz
fax:        544 502 601 

www.brno.cz/kuratori https://www.brno.cz/typo3conf/ext/od_linkdesc/icons/external.gif

Další kontakty naleznete v telefonickém a e-mailovém adresáři  https://www.brno.cz/typo3conf/ext/od_linkdesc/icons/external.gifna webu Magistrátu města Brna

 

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 02.10.2018 15:13
  • Datum poslední aktualizace: 02.10.2018 15:13
  • Odpovědný útvar: Odbor sociální péče Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design