Česky CZEnglish EN

Oddělení sociálně právní ochrany dětí

Kontakt:                                Koliště 19, 601 67 Brno

vedoucí oddělení:                  Mgr. Pavlína Bušinová, 1. patro, dv. č. 119, tel.: 542 173 774

Referát odborné pomoci a kontroly

 • zajišťuje systémy pohotovostních služeb sociálně-právní ochrany dětí na území města,
 • sleduje ve spolupráci s ÚMČ nepříznivé vlivy působící na děti, zjišťuje příčiny jejich vzniku a činí opatření k omezení jejich působení
 • participuje na preventivní činnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí vhodnou propagací problematiky adresovanou nezletilým občanům města,
 • přezkoumává rozhodnutí ÚMČ vydaná v 1. stupni správního řízení v oblasti sociálně-právní ochrany dětí
 • přešetřuje vyřízení stížností občanů na úřední postup nebo nevhodné chování úředníků ÚMČ v agendě sociálně-právní ochrany dětí,
 • kontroluje výkon přenesené působnosti svěřené ÚMČ v agendě sociálně–právní ochrany dětí a ukládá případná nápravná opatření,
 • kontroluje plnění a správnost standardů kvality sociálně-právní ochrany dětí na ÚMČ a ukládá případná nápravná opatření,
 • poskytuje sociálně-právní poradenství.

vedoucí referátu: Mgr. Lucie Darebníková, Brno, Koliště 19, dv. č. 108, tel: 542 173 712

Referát náhradní rodinné péče

 • vykonává agendu sociálně-právní ochrany dětí v oblasti náhradní rodinné péče (osvojení, pěstounská péče, pěstounská péče na přechodnou dobu, poručnická péče, vyjma dětí svěřených do péče jiné osoby),
 • vyhledává děti, kterým je třeba zajistit náhradní rodinnou péči a vede evidenci těchto dětí,
 • vyhledává fyzické osoby vhodné stát se osvojiteli, pěstouny a pěstouny na přechodnou dobu    a vede evidenci žadatelů o tyto formy náhradní rodinné péče,
 • poskytuje zájemcům o náhradní rodinnou péči informace o problematice,
 • poskytuje poradenskou pomoc související s osvojením, svěřením dítěte do pěstounské péče, pěstounské péče na přechodnou dobu a poručnickou péčí,
 • vykonává funkci opatrovníka dětem v řízení o svěření dítěte do náhradní rodinné péče a dětí v náhradní rodinné péči (vyjma dětí svěřených do péče jiné osoby),
 • vykonává funkci poručníka dětí v náhradní rodinné péči v případech, kdy nemají zákonného zástupce,
 • pravidelně sleduje vývoj dětí svěřených do náhradní rodinné péče (vyjma dětí svěřených do péče jiné osoby),
 • uzavírá dohody o výkonu pěstounské péče a pěstounské péče na přechodnou dobu upravující výkon práv a povinností s osobou pečující a osobou v evidenci,
 • sleduje ve spolupráci s ÚMČ nepříznivé vlivy působící na děti, zjišťuje příčiny jejich vzniku a činí opatření k omezení jejich působení,
 • sleduje naplňování dohod o výkonu pěstounské péče a pěstounské péče na přechodnou dobu,sleduje dodržování práv dítěte v zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy.

vedoucí referátu: Mgr. Martina Filipová, DiS., Brno, Koliště 19, dv. č. 303, tel: 542 173 731

Standardy kvality OSPOD

Pravidla pro podání stížnosti

Stížnosti verze pro děti

Komise SPOD

 
 • ©  Statutární město Brno
 • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
 • Datum provedení poslední kontroly: 02.10.2020 13:14
 • Datum poslední aktualizace: 02.10.2020 13:14
 • Odpovědný útvar: Odbor sociální péče Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design