Česky CZEnglish EN

Odbor sociální péče (OSP)

    Kontakty

             OdděleníZajímavé odkazy

Dokumenty

    Formuláře             Dotační programy

Koliště 19, Brno 601 67

Posláním sociální péče je poskytovat pomoc občanům v nepříznivých sociálních situacích.

   

Rozsah činností na úseku sociální péče je dán platnou legislativou. Statut města Brna rozděluje působnost danou legislativou mezi město a 24 městských částí.

   

Sociální péči v Brně zajišťují:

 • Odbor sociální péče Magistrátu města Brna
 • úřady 24 městských částí
 • 13 příspěvkových organizací města poskytujících sociální služby
 • pečovatelská služba 6 úřadů městských částí
 • nevládní neziskové organizace zabývající se sociálními službami

Úřad práce zajišťuje vyplácení nepojistných sociálních dávek (příspěvek na péči, dávky hmotné nouze a dávky pro zdravotně postižené občany).

 • Příspěvek na péči, dávky pro zdravotně postižené občany a dávky hmotné nouze vyřizuje Úřad práce Brno-město, Křenová 25, Brno
 • Příspěvek na bydlení vyřizuje Úřad práce Brno-město, Polní 37, Brno

Kontakty

 FunkceJménoEmailTelefonFax

vedoucí odboru

PaedDr. Jan Polák, CSc. polak.jan(zavinac)brno.cz54217 3721fax
sekretářkaMichaela Kallovákallova.michaela(zavinac)brno.cz54217 3722fax

Úřední hodiny

Pondělí8:00 - 17:00
Středa8:00 - 17:00
Pátek8:00 - 12:00

Dokumenty

5. Komunitní plán sociálních služeb města Brna pro období 2018-2019

Adresář organizací působících v sociální oblasti ve městě Brně

Analýza potřebnosti rozvoje sociálních služeb v Brně 2016 - souhrnná zpráva a dílčí zprávy 

4. Komunitní plán sociálních služeb města Brna pro období 2016-2017

Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám

Strategický plán sociálního začleňování města Brna pro období 2016-2019

Přílohy Strategického plánu sociálního začleňování města Brna

Strategie politiky SMB v oblasti drog a závislostí na období 2018-2021

Akční plán Strategie politiky SMB v oblasti drog a závislostí na období 2018-2019

Analýza drogové situace ve městě Brně v roce 2016 a související doporučení pro městskou drogovou strategii

3. Komunitní plán sociálních služeb města Brna pro období 2013 - 2015

Komunitní plán sociálních služeb města Brna pro období 2010 - 2013

Komunitní plán sociálních služeb města Brna do roku 2009

Koncepce prevence kriminality ve městě Brně na léta 2008 – 2012

Koncepce prevence kriminality ve městě Brně na léta 2013 - 2016

Koncepce prevence kriminality ve městě Brně na léta 2017 - 2021

Průzkum Vnímání pocitu bezpečnosti občany Brna z roku 2015 - shrnutí

Průzkum Vnímání pocitu bezpečnosti občany Brna z roku 2015 - závěrečná zpráva

Průzkum Vnímání pocitu bezpečnosti občany města Brna z roku 2018 - shrnutí

Průzkum Vnímání pocitu bezpečnosti občany města Brna z roku 2018 - závěrečná zpráva

Informativní zpráva o realizaci programu protidrogové politiky města Brna v roce 2008

Strategie protidrogové politiky města Brna na období  2011 – 2014

Adresář organizací působících v sociální oblasti ve městě Brně

Zpráva o sociální péči ve městě Brně za rok 2017

Zpráva o sociální péči ve městě Brně za rok 2016

Zpráva o sociální péči ve městě Brně za rok 2015

Zpráva o sociální péči ve městě Brně za rok 2014

Zpráva o sociální péči ve městě Brně za rok 2013

Zpráva o sociální péči ve městě Brně za rok 2012

Zpráva o sociální péči ve městě Brně za rok 2011

Zpráva o sociální péči ve městě Brně za rok 2010

Zpráva o sociální péči ve městě Brně za rok 2009

Zpráva o sociální péči ve městě Brně za rok 2008

Zpráva o sociální péči ve městě Brně za rok 2007

Zpráva o situaci národnostních menšin za rok 2013 ve městě Brně 

Dotační programy

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Brna

Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Brna - obecná část

SOCIÁLNÍ SLUŽBY – program I.

Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Brna nestátním neziskovým organizacím na sociální služby

Výzva k podávání žádostí o dotace na sociální služby pro rok 2019 - program I.

Žádost o dotaci 2019 - program I.

Přehled schválených dotací program I. 2019

DOPLŇUJÍCÍ SLUŽBY V SOCIÁLNÍ OBLASTI – program II.

Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Brna nestátním neziskovým organizacím na doplňující služby

Výzva k podávání žádostí o dotace na doplňující služby pro rok 2019 - program II.

Žádost o dotaci 2019 - program II.

Přehled schválených dotací program II. 2019

NÁRODNOSTNÍ MENŠINY

Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Brna v oblasti organizací národnostních menšin a organizací působících v oblasti etnik

Výzva k podávání žádostí o dotace pro rok 2019 - národnostní menšiny a etnika 

Žádost o dotaci 2019 - národnostní menšiny a etnika

Přehled schválených dotací 2019 - národnostní menšiny a etnika

PREVENCE KRIMINALITY

Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Brna na projekty v oblasti prevence kriminality

Výzva k podávání žádostí o dotace pro rok 2019 - prevence kriminality

Žádost o poskytnutí dotace 2019 - prevence kriminality

Příloha č. 1 - 2019

Příloha č. 2 - 2019

Příloha č. 3 - 2019

PROTIDROGOVÁ PREVENCE

Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Brna na projekty realizované v rámci politiky města v oblasti drog a závislostí

Výzva k podávání žádostí o dotace pro rok 2019 - oblast drog a závislostí

Žádost o poskytnutí dotace 2019 - protidrogová prevence

Příloha č. 1 - 2019

Příloha č. 2 - 2019

Příloha č. 3 - 2019

Přehled sválených dotací pro oblast drog a závislostí 2019

 
 • ©  Statutární město Brno
 • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
 • Datum provedení poslední kontroly: 10.06.2019 11:25
 • Datum poslední aktualizace: 10.06.2019 11:25
 • Odpovědný útvar: Odbor sociální péče Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design