Česky CZEnglish EN

Odbor sociální péče (OSP)

    Kontakty

             OdděleníZajímavé odkazy

Dokumenty

    Formuláře             Dotační programy

Koliště 19, Brno 601 67

Posláním sociální péče je poskytovat pomoc občanům v nepříznivých sociálních situacích.

   

Rozsah činností na úseku sociální péče je dán platnou legislativou. Statut města Brna rozděluje působnost danou legislativou mezi město a 24 městských částí.

   

Sociální péči v Brně zajišťují:

 • Odbor sociální péče Magistrátu města Brna
 • úřady 24 městských částí
 • 13 příspěvkových organizací města poskytujících sociální služby
 • pečovatelská služba 6 úřadů městských částí
 • nevládní neziskové organizace zabývající se sociálními službami

Úřad práce zajišťuje vyplácení nepojistných sociálních dávek (příspěvek na péči, dávky hmotné nouze a dávky pro zdravotně postižené občany).

 • Příspěvek na péči, dávky pro zdravotně postižené občany a dávky hmotné nouze vyřizuje Úřad práce Brno-město, Křenová 25, Brno
 • Příspěvek na bydlení vyřizuje Úřad práce Brno-město, Polní 37, Brno

Kontakty

 FunkceJménoEmailTelefonFax

vedoucí odboru

PaedDr. Jan Polák, CSc. polak.jan(zavinac)brno.cz54217 3721fax
sekretářkaMichaela Kallovákallova.michaela(zavinac)brno.cz54217 3722fax

Úřední hodiny

Pondělí8:00 - 17:00
Středa8:00 - 17:00
Pátek8:00 - 12:00

Příspěvkové organizace 

návrhy střednědobého výhledu rozpočtu:

Centrum sociálních služeb, p. o.

DROM, romské středisko, p. o.

Domov pro seniory Foltýnova, p. o.

Domov pro seniory Holásecká, p. o.

Domov pro seniory Kociánka, p. o.

Domov pro seniory Koniklecová, p. o.

Domov pro seniory Kosmonautů, p. o.

Domov pro seniory Mikuláškovo nám., p. o.

Domov pro seniory Nopova, p. o.

Domov pro seniory Okružní, p. o.

Domov pro seniory Podpěrova, p. o.

Domov pro seniory Věstonická, p. o.

Domov pro seniory Vychodilova, p. o.

finanční plány:

Centrum sociálních služeb, p. o.

DROM, romské středisko, p. o.

Domov pro seniory Foltýnova, p. o.

Domov pro seniory Holásecká, p. o.

Domov pro seniory Kociánka, p. o.

Domov pro seniory  Koniklecová p. o.

Domov pro seniory Kosmonautů p. o.

Domov pro seniory Mikuláškovo náměstí, p. o.

Domov pro seniory Nopova, p. o.

Domov pro seniory Okružní, p. o.

Domov pro seniory Podpěrova, p. o.

Domov pro seniory Věstonická, p. o.

Domov pro seniory Vychodilova, p. o.

výhledy rozpočtu:

Centrum sociálních služeb, p. o.

DROM, romské středisko, p. o.

Domov pro seniory Foltýnova, p. o.

Domov pro seniory Holásecká, p. o.

Domov pro seniory Kociánka, p. o.

Domov pro seniory Koniklecová, p. o.

Domov pro seniory Kosmonautů, p. o.

Domov pro seniory Mikuláškovo náměstí, p. o.

Domov pro seniory Nopova, p. o.

Domov pro seniory Okružní, p. o.

Domov pro seniory Podpěrova, p. o.

Domov pro seniory Věstonická, p. o.

Domov pro seniory Vychodilova, p. o.

Dokumenty

5. Komunitní plán sociálních služeb města Brna pro období 2018-2019

Adresář organizací působících v sociální oblasti ve městě Brně

Analýza potřebnosti rozvoje sociálních služeb v Brně 2016 - souhrnná zpráva a dílčí zprávy 

4. Komunitní plán sociálních služeb města Brna pro období 2016-2017

Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám

Strategický plán sociálního začleňování města Brna pro období 2016-2019

Přílohy Strategického plánu sociálního začleňování města Brna

Strategie politiky SMB v oblasti drog a závislostí na období 2018-2021

Akční plán Strategie politiky SMB v oblasti drog a závislostí na období 2018-2019

Analýza drogové situace ve městě Brně v roce 2016 a související doporučení pro městskou drogovou strategii

3. Komunitní plán sociálních služeb města Brna pro období 2013 - 2015

Zpráva o plnění 3. Komunitního plánu sociálních služeb města Brna pro období 2013 – 2015

Aktivní začleňování seniorů v Brně – zpráva LAO Brno

Podpora komunitního plánování sociálních služeb v městě Brně

Zpráva o plnění 2. Komunitního plánu sociálních služeb města Brna pro období 2010 – 2013

Komunitní plán sociálních služeb města Brna pro období 2010 - 2013

Komunitní plán sociálních služeb města Brna do roku 2009

Koncepce prevence kriminality ve městě Brně na léta 2008 – 2012

Koncepce prevence kriminality ve městě Brně na léta 2013 - 2016

Koncepce prevence kriminality ve městě Brně na léta 2017 - 2021

Průzkum Vnímání pocitu bezpečnosti občany Brna z roku 2015 - shrnutí

Průzkum Vnímání pocitu bezpečnosti občany Brna z roku 2015 - závěrečná zpráva

Informativní zpráva o realizaci programu protidrogové politiky města Brna v roce 2008

Strategie protidrogové politiky města Brna na období  2011 – 2014

Adresář organizací působících v sociální oblasti ve městě Brně

Zpráva o sociální péči ve městě Brně za rok 2017

Zpráva o sociální péči ve městě Brně za rok 2016

Zpráva o sociální péči ve městě Brně za rok 2015

Zpráva o sociální péči ve městě Brně za rok 2014

Zpráva o sociální péči ve městě Brně za rok 2013

Zpráva o sociální péči ve městě Brně za rok 2012

Zpráva o sociální péči ve městě Brně za rok 2011

Zpráva o sociální péči ve městě Brně za rok 2010

Zpráva o sociální péči ve městě Brně za rok 2009

Zpráva o sociální péči ve městě Brně za rok 2008

Zpráva o sociální péči ve městě Brně za rok 2007

Zpráva o situaci národnostních menšin za rok 2013 ve městě Brně 

Dotační programy

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Brna

Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Brna - obecná část

SOCIÁLNÍ SLUŽBY – program I.

Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Brna nestátním neziskovým organizacím na sociální služby

Výzva k podávání žádostí o dotace na sociální služby pro rok 2019 - program I.

Žádost o dotaci 2019 - program I.

DOPLŇUJÍCÍ SLUŽBY V SOCIÁLNÍ OBLASTI – program II.

Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Brna nestátním neziskovým organizacím na doplňující služby

Výzva k podávání žádostí o dotace na doplňující služby pro rok 2019 - program II.

Žádost o dotaci 2019 - program II.

NÁRODNOSTNÍ MENŠINY

Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Brna v oblasti organizací národnostních menšin a organizací působících v oblasti etnik

Výzva k podávání žádostí o dotace pro rok 2019 - národnostní menšiny a etnika 

Žádost o dotaci 2019 - národnostní menšin a etnika

PREVENCE KRIMINALITY

Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Brna na projekty v oblasti prevence kriminality

Výzva k podávání žádostí o dotace pro rok 2019 - prevence kriminality

Žádost o poskytnutí dotace 2019 - prevence kriminality

Příloha č. 1 - 2019

Příloha č. 2 - 2019

Příloha č. 3 - 2019

PROTIDROGOVÁ PREVENCE

Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Brna na projekty realizované v rámci politiky města v oblasti drog a závislostí

Výzva k podávání žádostí o dotace pro rok 2019 - oblast drog a závislostí

Žádost o poskytnutí dotace 2019 - protidrogová prevence

Příloha č. 1 - 2019

Příloha č. 2 - 2019

Příloha č. 3 - 2019

 
 • ©  Statutární město Brno
 • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
 • Datum provedení poslední kontroly: 03.12.2018 06:32
 • Datum poslední aktualizace: 03.12.2018 06:32
 • Odpovědný útvar: Odbor sociální péče Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design