Česky CZEnglish EN

Dopravní úřad – Taxislužba

Upozornění na změnu: kancelář dopravního úřadu pro taxislužbu byla přestěhována do II. patra sousední budovy Kounicova 67a, dveře č. 205, vchod na rohu budovy proti výškové budově.

Marie Tauchmannová, tel. 542 174 744
Mgr. Edita Kopečková, tel. 542 174 745  

Informace k novým pravidlům pro vjezd do centra města Brna platným k 1. 9. 2018.

Bezplatně vjíždět do centra města Brna a užívat zde stanoviště taxislužby může dopravce pouze vozidlem evidovaným jako vozidlo taxislužby s taxametrem, pro které bylo Odborem dopravy MMB přiděleno kontaktní číslo k aktuální  SPZ. Stávající dopravci, kteří mají řádně evidované vozidlo s taxametrem, a bylo jim pro toto vozidlo přiděleno kontaktní číslo, nejsou povinni se v této věci dále registrovat. Seznam vozidel taxislužby Odbor dopravy MMB převede do systému, kterým se registrují vozidla pro povolení vjezdu. Ze seznamu byli ale odstraněni dopravci, kteří oznámili přerušení provozování taxislužby, kteří nemají evidované vozidlo jako vozidlo taxislužby nebo nemají přiděleno kontaktní číslo pro aktuálně evidované vozidlo taxislužby. (Týká se zejména dopravců se sídlem mimo město Brno) Dále byli ze seznamu odstraněni dopravci, kteří jsou současně  řidiči taxislužby  a nemají platné osvědčení o složení zkoušky řidiče taxislužby.

Pracoviště: Kounicova 67,

Sdělení k ověřování taxametrů

Doba krátkodobého používání pro měřící sestavy taxametrů vozidel taxislužby v době mezi ukončením jejich opravy a ověřením se od 8. 6. 2020 vrací zpět na 30 dní.

Pro opravy taxametrů provedené do 7. 6. 2020 včetně platí délka doby pro krátkodobé používání mezi ukončením jejich opravy a ověřením 90 dní.               

 

Podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů:

 • vydává průkaz o způsobilosti řidiče taxislužby provozovat taxislužbu
 • vydává  doklad o zařazení vozidla do evidence vozidel taxislužby
 • provádí výkon státního odborného dozoru v taxislužbě

Podle obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 9/2018 o stanovení podmínky řidiči taxislužby pro zahájení nebo nabízení přepravy na území města Brna

 • provádí zkoušku řidiče taxislužby
 • provádí dozor nad plněním povinností stanovených touto vyhláškou
 • ukládá sankce za porušení povinností stanovených touto vyhláškou

Podle obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 15/2011, o stanovištích taxislužby, kterou se stanovují podmínky užívání stanovišť a Provozní řád stanovišť taxislužby na území města Brna

 • provádí dozor nad plněním povinností stanovených touto vyhláškou
 • ukládá sankce za porušení povinností stanovených touto vyhláškou

Podle nařízení statutárního města Brna č. 15/2017, o maximálních cenách taxislužby

 • provádí dozor nad plněním povinností stanovených tímto nařízením
 • ukládá sankce za porušení povinností stanovených tímto nařízením

Informace:

Informace ke zkoušce řidiče taxislužby:

Příprava ke zkoušce řidiče taxislužby:

Formuláře:

Právní předpisy:

 
 • ©  Statutární město Brno
 • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
 • Datum provedení poslední kontroly: 26.05.2020 10:33
 • Datum poslední aktualizace: 26.05.2020 10:33
 • Odpovědný útvar: Odbor dopravy Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design