Česky CZEnglish EN

Vyhrazená parkovací stání

Kounicova 67, III. patro, dv. č. 327b

tel: 542 174 228

 • Odbor dopravy MMB vydává povolení – vyhrazená parkovací stání – dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, na komunikacích patřících do základního komunikačního systému města Brna (tzv. ZKS) po předložení potřebných dokladů (viz formulář žádosti). Ostatní komunikace řeší příslušná městská část. 
 • Do základního komunikačního systému města Brna (tzv. ZKS) jsou zařazeny všechny úseky silniční sítě, které přecházejí na území města z přilehlého regionu a vybrané úseky místních komunikací především na trasách MHD.
 • Na místních komunikacích vybírají místní poplatky dle vyhlášky města Brna o místních poplatcích příslušné úřady městských částí. Invalidní občané jsou od místních poplatků osvobozeni, hradí realizaci dopravního značení.

Upozornění: Před podáním žádosti doporučujeme konzultovat požadavek na předmětné vyhrazené parkovací stání s odpovědným pracovníkem Odboru dopravy MMB z důvodu zajištění souhlasu příslušné městské části.

Vyhrazená parkovací místa pro firmy a organizace:

Povolují se max. 2 stání. K žádosti je nutné doložit: 

 • výkresová dokumentace;
 • živnostenský list či výpis z obchodního rejstříku;
 • nájemní smlouva na nebytové prostory, pokud má žadatel sídlo na jiné adrese.

Žádost o vyhrazené parkovací stání pro občany a firmy

Vyhrazená parkovací místa pro invalidní občany:

K žádosti je nutné doložit:

 • průkaz ZTP/P, ZTP;
 • řidičský průkaz;
 • OTP vozidla;
 • nákres umístění parkovacího stání (není povinné);
 • lékařskou zprávu (doporučujeme doložit vždy u stání na území MČ Brno-střed).
Žádost o vyhrazené parkovací stání pro invalidní občany
 
 • ©  Statutární město Brno
 • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
 • Datum provedení poslední kontroly: 26.03.2021 13:49
 • Datum poslední aktualizace: 26.03.2021 13:49
 • Odpovědný útvar: Odbor dopravy Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design