Česky CZEnglish EN

Studentská

Trasa spojuje dva nejvýznamnější studentské areály ve městě – Palackého vrch a Kampus ve Starém Lískovci. Původně byla trasa tvořena Studentskou radiálou, Centrální severojižní trasou a Bohunickou radiálou. Na severu prochází souběžně s ulicí Chodskou, resp. Botanickou a tvoří radiální napojení studentského areálu na Palackého vrchu. V centrální části města prochází parky Koliště a přednádražím prostorem (Centrální severojižní tangenta). Na ulici Nové Sady navazuje Bohunická radiála. Ta vytváří napojení na nově budovaný areál Kampusu. Realizovaný je pouze severní část celé trasy, centrální a jižní úseky byly pouze studijně prověřovány.

 

Úsek

Počátek
(km)

Konec
(km)

Celkem
(km)

Stezka
(km)

Trasa
(km)

1

Medlánky, letiště - koleje VUT

0,000

1,460

1,460

0,000

0,000

2

Koleje VUT

1,460

1,650

0,190

0,000

0,000

3

Purkyňova

1,650

2,440

0,790

0,000

0,000

4

Purkyňova - Vodova

2,440

2,710

0,270

0,000

0,000

5

Vodova I

2,710

3,130

0,420

0,000

0,000

6

Vodova II - přejezd Skácelova

3,130

3,150

0,020

0,000

0,000

7

Vodova III

3,150

3,550

0,400

0,000

0,000

8

Dobrovského I

3,550

3,580

0,030

0,000

0,000

9

Dobrovského II

3,580

3,760

0,180

0,000

0,000

10

Chodská I

3,760

4,370

0,610

0,610

0,000

11

Chodská II - Přejezd Tábor

4,370

4,385

0,015

0,000

0,015

12

Chodská III

4,385

4,650

0,265

0,265

0,000

13

Přejezd Šumavská

4,650

4,660

0,010

0,000

0,010

14

Botanická I

4,660

5,120

0,460

0,460

0,000

15

Botanická II

5,120

5,135

0,015

0,000

0,015

16

Botanická III

5,135

5,260

0,125

0,125

0,000

17

Botanická IV - Přejezd Kotlářká

5,260

5,280

0,020

0,000

0,020

18

Botanická V

5,280

5,510

0,230

0,230

0,000

19

Botanická VI - přejezd Sokolská

5,510

5,520

0,010

0,000

0,010

20

Botanická VII

5,520

5,820

0,300

0,300

0,000

21

Botanická VIII - Přejezd Smetanova

5,820

5,830

0,010

0,000

0,010

22

Botanická IX

5,830

5,900

0,070

0,070

0,000

23

Antonínská

5,900

5,955

0,055

0,000

0,000

24

Přejezd Antonínská

5,955

5,960

0,005

0,000

0,000

25

Mášova I

5,960

6,030

0,070

0,000

0,000

26

Mášova II - Přejezd Mezírka

6,030

6,040

0,010

0,000

0,000

27

Mášova III

6,040

6,230

0,190

0,000

0,000

28

Moravské náměstí

6,230

6,295

0,065

0,000

0,000

29

Křižovatka Koliště - Lidická

6,295

6,380

0,085

0,000

0,000

30

Parky Koliště I

6,380

6,470

0,090

0,000

0,000

31

Parky Koliště II - přejezd M.Horákové

6,470

6,490

0,020

0,000

0,000

32

Parky Koliště III

6,490

6,790

0,300

0,000

0,000

33

Parky Koliště IV - přejezd Jezuitská

6,790

6,805

0,015

0,000

0,000

34

Parky Koliště V

6,805

7,050

0,245

0,000

0,000

35

Přejezd Malinovského náměstí

7,050

7,070

0,020

0,000

0,000

36

Benešova

7,070

7,600

0,530

0,000

0,000

37

Nádražní I

7,600

7,840

0,240

0,000

0,000

38

Nádražní II

7,840

7,940

0,100

0,000

0,000

39

Nové sady I

7,940

8,030

0,090

0,000

0,000

40

Nové sady II - křížení Hybešova

8,030

8,070

0,040

0,000

0,000

41

Nové sady III

8,070

8,200

0,130

0,000

0,000

42

Nové sady IV

8,200

8,590

0,390

0,000

0,000

43

Nové sady V

8,590

8,700

0,110

0,000

0,000

44

Křižovatky Nové sady - Poříčí

8,700

8,720

0,020

0,000

0,000

45

Novosadský most

8,720

8,790

0,070

0,000

0,000

46

Renneská třída I

8,790

8,930

0,140

0,000

0,000

47

Renneská třída II

8,930

9,430

0,500

0,000

0,000

48

Renneská třída III

9,430

9,650

0,220

0,000

0,000

49

Přejezd Vídeňská

9,650

9,690

0,040

0,000

0,000

50

Krematorní I

9,690

9,750

0,060

0,000

0,000

51

Krematorní II

9,750

10,140

0,390

0,000

0,000

52

Krematorní III

10,140

10,840

0,700

0,000

0,000

53

Kamenice I

10,840

12,410

1,570

0,000

0,000

54

Kamenice II

12,410

12,590

0,180

0,000

0,000

55

Přejezd Rybnická

12,590

12,600

0,010

0,000

0,000

56

Oblá

12,600

12,780

0,180

0,000

0,000

57

Přejezd Kamínky

12,780

12,790

0,010

0,000

0,000

58

Petra Křivky I

12,790

12,940

0,150

0,000

0,000

59

Petra Křivky II

12,940

13,360

0,420

0,000

0,000

60

Petra Křivky III

13,360

13,590

0,230

0,000

0,000

61

Petra Křivky IV

13,590

14,070

0,480

0,000

0,000

CELKEM

14,070

2,060

0,080

 
 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 22.11.2017 11:09
  • Datum poslední aktualizace: 23.02.2011 09:58
  • Odpovědný útvar: Odbor dopravy Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design