Česky CZEnglish EN

Síť městských cyklotras

Systém cyklotras ve městě je založen na trasách podél řek Svratky a Svitavy. Tyto trasy společně s trasami Studentskou, Starobrněnskou a Průmyslovou tvoří základní síť cyklotras. Na ně navazuje systém doplňkových tras. To je systém významných radiálních a tangenciálních propojen, které zajišťují rovnoměrné pokrytí města. Míra porytí je nezbytná, tzn. taková, aby umožňovala propojení jednotlivých městských částí alespoň jedním bezpečným koridorem.

Při hodnocení existující sítě jsme vycházeli z dílčích úseků jednotlivých cyklotras . Od nich jsme se dostali k trasám a přes základní členění až k celému systému. Pro přehlednost je však uvádíme v opačném pořadí.

Výchozí hodnoty jsou objektivně měřitelné a lze je v pravidelných intervalech monitorovat. Základním kriteriem byla délka navržené sítě a celkové množství realizovaných úseků. Druhým kriteriem bylo rozdělení na stezky a trasy. Podrobnost hodnocení je přímo úměrná významu trasy.

Základní síť městských cyklotras

Jedná se o trasy, které by měly tvořit základ celého systému. Jedná se o 5 základních tras : 

Průmyslová
Starobrněnská
Studentská
Svitavská
Svratecká

 

Doplňkové trasy

Na základní síť cyklotras navazuje systém doplňkových tras, což je systém významných radiálních a tangenciálních propojen, které zajišťují rovnoměrné pokrytí města. Míra porytí je nezbytná, tzn. taková, aby umožňovala propojení jednotlivých městských částí alespoň jedním bezpečným koridorem.

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 27.06.2018 08:02
  • Datum poslední aktualizace: 27.06.2018 08:02
  • Odpovědný útvar: Odbor dopravy Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design