Česky CZEnglish EN

Regionální cyklotrasy

Mezi cyklotrasy regionálního významu lze zařadit trasy propojující město s významnými rekreačními oblastmi v aglomeraci. Jedná se o oblasti Moravského krasu, Slavkovského bojiště, Ždánického lesa nebo Bobravy.

Okraje města se dotýká trasa č. 5231 nazvaná "Po stopách zrušených železničních tratí", vedoucí z Mokré hory přes Lelekovice, Kuřim do Veverské Bítýšky, "Pivní stezka" začínající tamtéž je nasměrována k pivovaru Černá hora. Na jihu města je nově vyznačena naučná cyklotrasa "Přírodním parkem Bobrava". Rozhraní mezi regionálními trasami a trasami místního významu tvoří tzv. "Brněnské kolečko" představované trasou č. 5005.

Nadregionální a mezinárodní trasy

Nadregionální trasy

Trasy nadregionálního významu korespondují se dvěma značenými trasami mezinárodního významu. Ve směru východ západ je jedinou alternativou trasa č. 473 procházející jižně od  města.

Mezinárodní cyklotrasy

Městem prochází dvě značené trasy mezinárodní významu.

Trasa č.1

Významná mezinárodní trasa. Je součástí systému Eurovelo č.4. Navazuje na stezku Brno-Vídeň v prostoru soutoku řek Svratky a Svitavy. Souběžně s řekou Svratkou prochází přírodně zajímavým územím města až k Brněnské přehradě. Tvoří páteřní trasu městského systému ve směru jih – severozápad.

Trasa č.5

Je součástí systému Eurovelo č.9 a mezinárodního tahu Krakov – Vídeň. V systému národních cyklotras je nazývána též Jantarová. Na trasu č. 1 navazuje v prostoru Komárova. Prochází průmyslovou oblastí města podél řeky Svitavy. Na severu napojuje město na rekreační oblast Moravského krasu.

Zajímavé cykloportály

Cykloportál Jižní Moravy

www.cyklo-jizni-morava.cz  - cykloportál Jižní Moravy, na kterém si snadno naplánujete svůj výlet na kole nejen po Brně a jeho blízkém okolí, ale můžete se vydat za krásami celé Jižní Moravy.


Portál obsahuje interaktivní mapu včetně výškových profilů a můžete si také zvolit doporučené trasy podle svých zkušeností a možností.

Cyklotrasy v Brně a jeho okolí

www.vyletnik.cz  - cyklotrasy v Brně a jeho okolí. Naleznete zde podrobné popisy jednotlivých tras, včetně výškových profilů a stoupání.

Interaktivní cyklomapa města Brna

www.brnonakole.cz  - interaktivní cyklomapa města Brna.

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 27.06.2018 08:03
  • Datum poslední aktualizace: 27.06.2018 08:03
  • Odpovědný útvar: Odbor dopravy Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design