Česky CZEnglish EN

Pracovní skupina pro cyklistickou dopravu v Brně

Pracovní skupina pro cyklistickou dopravu v Brně byla zřízena Radou města Brna dne 23. ledna 2019. Pracovní skupina je složena ze dvou podskupin. Koncepční pracovní cykloskupina má za cíl otevírání nových témat, které s cyklistickou dopravou ve městě souvisejí, přijímá podněty od zastupitelů města a od městských částí či projednává návrhy odborné a laické veřejnosti. Jejími členy jsou zástupci z odborů dopravy či investic, Kanceláře architekta města Brna, Policie ČR, ale také městských společností nebo spolků Brno na koleBrno autem. Cílem Technické pracovní cykloskupiny už je samotná diskuse nad jednotlivými opatřeními, hledání technických řešení návrhů a zajištění jejich návaznosti na další městské projekty.

Zápisy z jednání pracovních cykloskupin:

Technická 

29.01.2019

09.04.2019

09.05.2019

31.05.2019

27.06.2019

26.07.2019

19.09.2019

01.11.2019

15.11.2019

29.11.2019

17.01.2020

20.02.2020

20.04.2020

28.05.2020

18.06.2020

06.08.2020

21.08.2020

29.09.2020

11.12.2020

Koncepční 

26.04.2019

07.06.2019

25.07.2019

24.10.2019

27.02.2020

24.09.2020

17.12.2020

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 12.01.2021 08:37
  • Datum poslední aktualizace: 12.01.2021 08:37
  • Odpovědný útvar: Odbor dopravy Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design