Česky CZEnglish EN

Cyklistická doprava v Brně

Podpora cyklistické dopravy společně se zvýšením bezpečnosti cyklistů v městském provozu pomáhá zlepšovat životní prostředí ve městech a následně přispívá k jejich oživení a vytváření lepších podmínek pro bydlení.

Nárůst motorové dopravy z posledních let s sebou přinesl přetížení existující komunikační sítě a s tím spojené zhoršení životního prostředí. Jízdní kolo by se mohlo stát jedním z řešení, je však třeba vytvořit optimální podmínky. Jízdní kolo může být použito především při realizování krátkých cest. Proto, aby bylo konkurenceschopné i při volbě dopravního prostředku na delší vzdálenosti, je nezbytné jeho začlenění do integrovaného dopravního systému. Cíl je tedy jasný, vybudovat síť ucelených tras, zajišťujících relativně rychlé a hlavně bezpečné propojení důležitých cílů cest, a to nejenom rekreačních. Podle výsledků průzkumů v zemích evropského společenství tvoří cesty za prací kratší než 5 km více jak 50 % všech cest. A to je ideální vzdálenost pro jízdní kolo.

Na Odboru dopravy funguje Pracovní skupina pro cyklistickou dopravu, jejímž cílem je podpora cyklistické dopravy ve městě Brně, potažmo v Brněnské metropolitní oblasti, v návaznosti na naplňování vize Plánu udržitelné městské mobility , kterou se město zavázalo zvýšit podíl cyklistické dopravy. Pracovní skupina přijímá podněty od městských částí a od občanů a tyto projednává s cílem zajistit ucelenou síť cykloopatření napříč celým městem.

Statutární město Brno bylo přijato za řádného člena Asociace měst pro cyklisty  v září roku 2013. Cílem asociace je dlouhodobá podpora cyklistické dopravy a propojení těch, kteří se hlásí k její aktivní podpoře. V březnu roku 2019 se Asociace měst pro cyklisty transformovala na spolek Partnerství pro městskou mobilitu.

Historie

V Brně bylo s realizací cyklotras započato v roce 1992. Byl vybudován, respektive vyznačen první úsek Komín/Sokolovna – Bystrc přístaviště. Aby se předešlo chaotické výstavbě navzájem nepropojených úseků, byla následně zpracována studie cyklistických tras na území celého Brna. Výsledkem byla poměrně hustá síť cyklotras, která rovnoměrně pokrývala území celého města a jako celek byla v roce 1994 schválena jako směrná část územního plánu města Brna.V roce 2006 byla pořízena nová studie, která zmapovala stávající síť cyklokomunikací, která především prověřila nové možnosti jejich vedení. V roce 2010 byl dokončen Generel cyklistické dopravy na území města Brna, který je koncepčním dokumentem popisujícím trasy pro vedení cyklistické dopravy včetně návrhu jejich technického řešení.

Dopravní videa

Videa níže uvádí kampaň Jezdi férově.

 

Síť městských tras

Síť městských tras definuje systém základních a vedlejších sítí cyklotras na území Brna.

Regionální a dálkové cyklotrasy

Síť turistických cyklotras popisují Regionální a dálkové cyklotrasy. Dozvíte se zde také o zajímavých turistických cykloportálech.

Cyklistické akce

Akce pořádané Magistrátem města Brna pro rok 2020 – cyklodoprava a BESIP:

 • 18. a 25. 4. 2020 – Zahájení cyklistické sezóny, od 10:00 do 16:00 hodin na Dětském dopravním hřišti při ZŠ Pastviny;
 • červen 2020 – Hurá, budou prázdniny – na Dětském dopravním hřišti Horácké náměstí (přesný termín bude doplněn);
 • 12. a 19. 9. 2020 – Evropský týden mobility –  od 10:00 do 16:00 hodin na Dětském dopravním hřišti při ZŠ Pastviny;
 • 30. 11. - 5. 12. 2020 – Bezpečně s Mikulášem v provozu – od pondělí do pátku výukový program pro základní školy, v sobotu Bezpečně s Mikulášem v provozu pro veřejnost od 10:00 do 16:00 v Centru Amavet – Junior Brno;
 • prosinec 2020 – Bezpečné Vánoce – soutěž pro děti 4. – 7. ročníků v oblasti dopravní problematiky a bezpečného pohybu cyklistů městským provozem. Testy jsou rozdávány prostřednictvím základních škol před vánočními prázdninami.
 • celoročně dopravní výchova pro žáky základních škol v dopoledních hodinách.

Užitečné odkazy

Kontaktní osoba:

Ing. Pavla Valtr Kneslová, cyklokoordinátor a BESIP

tel.: 542 174 197, email: valtrkneslova.pavla@brno.cz

 

 
 • ©  Statutární město Brno
 • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
 • Datum provedení poslední kontroly: 24.06.2020 10:39
 • Datum poslední aktualizace: 24.06.2020 10:39
 • Odpovědný útvar: Odbor dopravy Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design