Česky CZEnglish EN

Cyklistická doprava v Brně

Podpora cyklistické dopravy společně se zvýšením bezpečnosti cyklistů v městském provozu pomáhá zlepšovat životní prostředí ve městech a následně přispívá k jejich oživení a vytváření lepších podmínek pro bydlení.

Nárůst motorové dopravy z posledních let s sebou přinesl přetížení existující komunikační sítě a s tím spojené zhoršení životního prostředí. Jízdní kolo by se mohlo stát jedním z řešení, je však třeba vytvořit optimální podmínky. Jízdní kolo může být použito především při realizování krátkých cest. Proto, aby bylo konkurenceschopné i při volbě dopravního prostředku na delší vzdálenosti, je nezbytné jeho začlenění do integrovaného dopravního systému. Cíl je tedy jasný, vybudovat síť ucelených tras, zajišťujících relativně rychlé a hlavně bezpečné propojení důležitých cílů cest, a to nejenom rekreačních. Podle výsledků průzkumů v zemích evropského společenství tvoří cesty za prací kratší než 5 km více jak 50 % všech cest. A to je ideální vzdálenost pro jízdní kolo.

Na Odboru dopravy funguje Pracovní skupina pro cyklistickou dopravu, jejímž cílem je podpora cyklistické dopravy ve městě Brně, potažmo v Brněnské metropolitní oblasti, v návaznosti na naplňování vize Plánu udržitelné městské mobility, kterou se město zavázalo zvýšit podíl cyklistické dopravy. Pracovní skupina přijímá podněty od městských částí a od občanů a tyto projednává s cílem zajistit ucelenou síť cykloopatření napříč celým městem.

Statutární město Brno bylo přijato za řádného člena Asociace měst pro cyklisty v září roku 2013. Cílem asociace je dlouhodobá podpora cyklistické dopravy a propojení těch, kteří se hlásí k její aktivní podpoře. V březnu roku 2019 se Asociace měst pro cyklisty transformovala na spolek Partnerství pro městskou mobilitu.

Historie

V Brně bylo s realizací cyklotras započato v roce 1992. Byl vybudován, respektive vyznačen první úsek Komín/Sokolovna – Bystrc přístaviště. Aby se předešlo chaotické výstavbě navzájem nepropojených úseků, byla následně zpracována studie cyklistických tras na území celého Brna. Výsledkem byla poměrně hustá síť cyklotras, která rovnoměrně pokrývala území celého města a jako celek byla v roce 1994 schválena jako směrná část územního plánu města Brna.V roce 2006 byla pořízena nová studie, která zmapovala stávající síť cyklokomunikací, která především prověřila nové možnosti jejich vedení. V roce 2010 byl dokončen Generel cyklistické dopravy na území města Brna, který je koncepčním dokumentem popisujícím trasy pro vedení cyklistické dopravy včetně návrhu jejich technického řešení.

Dopravní videa

Videa níže uvádí kampaň Jezdi férově.

 

Síť městských tras

Síť městských tras definuje systém základních a vedlejších sítí cyklotras na území Brna.

Regionální a dálkové cyklotrasy

Síť turistických cyklotras popisují Regionální a dálkové cyklotrasy. Dozvíte se zde také o zajímavých turistických cykloportálech.

Cyklistické akce

Akce pořádané Magistrátem města Brna, Odborem dopravy pro rok 2021 – cyklodoprava a BESIP

Upozornění: Akce se uskuteční v případě, že tak bude umožněno na základě aktuálních nařízení vlády v rámci pandemie covid-19.

 • Soutěž Bezpečně Brnem juniorzahájení 26. 4. 2021 na www.brnoinmotion.cz
 • Soutěž Bezpečně Brnem – zahájení soutěže 14. 5. 2021  www.brnoinmotion.cz
 • Zahájení cyklistické sezóny                                 

22. 5. 2021 dopravní hřiště Pastviny 70, 10:00 – 16:00 hod. 

29. 5. 2021 dopravní hřiště Pastviny 70, 10:00 – 16:00 hod. 

 • Body pro bezpečnost I - 30. 5. 2021 dopravní hřiště Horácké náměstí 13, 10:00 – 16:00 hod.
 • Dopravní výchova pro rodiče s dětmi

12. a 13. 6. 2021 dopravní hřiště Pastviny 70, 12:00 – 18:00 hod

19. a 20. 6. 2021 dopravní hřiště Pastviny 70, 12:00 – 18:00 hod

 • Bezpečné prázdniny: 14.– 18. 6. 2021 dopravní hřiště Pastviny 70, 13:00 – 17:00 hod
 • Hurá, budou prázdniny: 26. 6. 2021 dopravní hřiště Horácké náměstí 13, 10:00 – 16:00 hod.
 • Děti se vracejí z prázdnin: 4. 9. 2021 dopravní hřiště Horácké náměstí 13, 10:00 – 16:00 hod.
 • Evropský týden mobility

11. 9. 2021 dopravní hřiště Pastviny 70, 10:00 – 16:00 hod.

18. 9. 2021 dopravní hřiště Pastviny 70, 10:00 – 16:00 hod.

 • Body pro bezpečnost II - 2. 10. 2021 dopravní hřiště Horácké náměstí 13, 10:00 – 16:00 hod.
 • prosinec 2021 – soutěž Bezpečné Vánoce– soutěž pro děti 4.–7. ročníků brněnských základních škol v oblasti dopravní problematiky a bezpečného pohybu cyklistů městským provozem.
 • celoročně dopravní výchova pro žáky brněnských základních škol v dopoledních hodinách.

Užitečné odkazy

Kontaktní osoba:

Ing. Petr Gelnar, cyklokoordinátor 

tel.: 542 174 187, email: gelnar.petr@brno.cz

 

 
 • ©  Statutární město Brno
 • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
 • Datum provedení poslední kontroly: 14.05.2021 09:54
 • Datum poslední aktualizace: 14.05.2021 09:54
 • Odpovědný útvar: Odbor dopravy Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design