Česky CZEnglish EN

Dopravní úřad a drážní správní úřad

Kounicova 67a (budova VUT), II. patro, dv. č. 212

Smlouva o závazku veřejné služby a kompenzaci z veřejné přepravy cestujících uzavřená mezi SMB a DPMB včetně všech dodatků

Podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů:

 • provádí výkon státní správy ve věcech městské autobusové dopravy
 • rozhoduje o udělení licence na základě žádosti dopravce městské autobusové dopravy
 • rozhoduje o změně, případně odebrání licence dopravci městské autobusové dopravy
 • vydává závazné stanovisko coby dotčený úřad pro linkovou osobní dopravu
 • schvaluje jízdní řád, případně jeho změnu na žádost dopravce městské autobusové dopravy
 • vydává závazné stanovisko coby dotčený úřad při schválení nebo změně jízdního řádu a výlukového jízdního řádu
 • vydává závazné stanovisko coby dotčený úřad při schválení a změně linky, zastávky, při zřizování a organizaci integrovaných veřejných služeb ve správním obvodu
 • vyjádření k uzavírkám komunikací, dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích z hlediska linkové osobní dopravy
 • provádí státní odborný dozor ve věcech městské autobusové dopravy

V oblasti samosprávy:

 • schvaluje smluvní přepravní podmínky a tarif, případně jejich změnu na žádost dopravce městské autobusové dopravy
 • spolupracuje při tvorbě a schvalování smlouvy o závazku veřejné služby a kompenzaci z veřejné přepravy cestujících mezi SMB a DPMB
 • zajišťuje koordinaci Integrovaného dopravního systému veřejné přepravy osob
 • zajišťuje přípravy a schválení mandátní smlouvy a jejich dodatků s KORDIS JmK, a.s.

Podle zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů – na území statutárního města Brna, města Šlapanice a města Modřice pro dráhu tramvajovou a trolejbusovou: 

 • vydává úřední povolení k provozování dráhy
 • rozhoduje o omezení provozování dráhy
 • vydává licence k provozování drážní dopravy 
 • schvaluje jízdní řády drážní dopravy
 • vydává a odebírá nebo zadržuje průkazy způsobilosti k řízení drážního vozidla
 • rozhoduje o zrušení dráhy
 • vykonává státní dozor ve věcech drah

Potřebné doklady

Vydání úředního povolení k provozování dráhy
 • žádost
 • výpis z rejstříku trestů,
 • výpis z obchodního rejstříku,
 • doklad o smluvních vztazích mezi žadatelem a odpovědným zástupcem
 • doklad o odborné způsobilosti,
 • doklad žadatele o právním vztahu k dráze,
 • doklad technické způsobilosti dráhy
 • doklad o zaplacení správního poplatku ve výši 3000,- Kč
Rozhodnutí o omezení provozování dráhy:
 • Odůvodněná žádost o omezení provozování dráhy
Vydání licence k provozování drážní dopravy:
 • žádost
 • výpis z rejstříku trestů,
 • doklad o smluvních vztazích mezi žadatelem a odpovědným zástupcem
 • výpis z obchodního rejstříku, 
 • doklad o odborné způsobilosti,
 • doklad o zaplacení správního poplatku ve výši 3000,- Kč  
Vydání změny licence k provozování drážní dopravy:
 • odůvodněná žádost
 • doklady, které byly součástí žádosti o udělení licence a došlo k její změně,
 • doklad o zaplacení správního poplatku ve výši 1000,- Kč
Schvalování jízdních řádů:
 • žádost,
 • jízdní řády.
Vydání průkazu způsobilosti k řízení drážního vozidla:
 • žádost,
 • výpis z rejstříku trestů,
 • doklad o dokončeném vzdělání,
 • doklad o kvalifikaci v elektrotechnice,
 • doklad o absolvování výuky odborných i teoretických znalostí,
 • doklad o výcviku v řízení a obsluze vozidla včetně výcviku odstraňování provozních poruch,
 • pro řidiče trolejbusu – doklad o způsobilosti k řízení vozidel skupiny D
 • pro řidiče tramvají – doklad o znalosti zákona č. 361/200Sb., o provozu na pozemních komunikacích,
 • doklad o zdravotní způsobilosti,
 • doklad o zaplacení správního poplatku ve výši 100,- Kč
Rozhodnutí o zrušení dráhy:
 • odůvodněná žádost,
 • doklad o zaplacení správního poplatku ve výši 500,- Kč

 
 • ©  Statutární město Brno
 • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
 • Datum provedení poslední kontroly: 26.03.2021 13:33
 • Datum poslední aktualizace: 26.03.2021 13:33
 • Odpovědný útvar: Odbor dopravy Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design