Česky CZEnglish EN

Oddělení sankčních řízení

 

Vedoucí oddělení:

Mgr. Josef Dočkal dveře č. 226  tel. 542 17 4224  fax: 542 17 4255

  e-mail: dockal.josef@brno.cz

Sekretariát  dveře č. 317  tel. 542 17 4226  fax: 542 17 4255

Informace a dotazy v rámci správního řízení prosím směřujte přímo na oprávněnou úřední osobu v konkrétní správní věci. Oprávněná úřední osoba je uvedena v záhlaví předmětné písemnosti.

Oddělení zajišťuje :

 výkon státní správy v přenesené působnosti v oblastech - projednávání přestupků a jiných správních deliktů v dopravě, spáchaných :

 • při porušení zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
 • při porušení zákona č. 168/1999 Sb., o zákonném pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění pozdějších  předpisů,
 • při porušení zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
 • při porušení zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

a dále :

 • vede řízení o zadržení řidičského průkazu dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
 • vede řízení o odnětí řidičského oprávnění pro ztrátu zdravotní způsobilosti a nařizuje přezkoumání zdravotní způsobilosti dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
 • vede řízení o odnětí řidičského oprávnění pro ztrátu odborné způsobilost dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

   

Obecná část

 • Zákon č.500/2004Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č.634/2004Sb., o správních poplatcích , ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy, ve znění pozdějších předpisů

    

.

 
 • ©  Statutární město Brno
 • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
 • Datum provedení poslední kontroly: 19.05.2020 12:46
 • Datum poslední aktualizace: 09.10.2018 08:43
 • Odpovědný útvar: Odbor dopravněsprávních činností Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design