Česky CZEnglish EN

Testování silničního vozidla

Testování silničních vozidel upravuje vyhláška MD č. 355/2006 Sb. ze dne 29. června 2006, o stanovení způsobu a podmínek registrace, provozu, způsobu a podmínek testování historických a sportovních vozidel a způsobu a podmínek testování silničního vozidla, které je registrováno v registru silničních vozidel ve znění vyhlášky č. 144/2012 Sb.

Testování silničního vozidla – vybraná ustanovení vyhlášky č. 355/2006 Sb.

§ 6a
Testování silničního vozidla

(1) Testování silničního vozidla provádí právnická osoba prostřednictvím svých pověřených klubových testovacích komisí.

(4) Testování silničních vozidel probíhá jako jednostupňové klubové testování silničních vozidel, při kterém se kontroluje historická původnost vozidla.

(5) Výsledek testování silničního vozidla vyznačí právnická osoba do žádosti o provedení testování historického vozidla. Testování je platné vždy do 31. května následujícího roku.

(6) Pokud silniční vozidlo při testování nesplňuje podmínky mezinárodního technického kódu nebo mezinárodních sportovních řádů, testování se ukončí.

Testování silničního vozidla pověřenou klubovou testovací komisí (PKTK)

Pověřená klubová testovací komise (PKTK) je jmenována právnickou osobou ve všech krajích České republiky.

Pověřená klubová testovací komise – Jihomoravský kraj
předseda PKTK: Václav Baláč, Gruzínská 3, 625 00 Brno
Telefon: 604 535 564, 547 352 433
E-mail: vaclav.balac@centrum.cz

Užitečné informace

  • Poplatek za testování silničního vozidla na historickou původnost 3 000,- Kč.
  • Provozovatel silničního vozidla předkládá vyplněnou a potvrzenou „Žádost o provedení testování historického vozidla“ místně příslušnému úřadu pro registraci historických vozidel (Jihomoravský kraj = Magistrát města Brna) a požádá o uznání testování silničního vozidla.
  • Místně příslušný úřad pro registraci historických vozidel (Jihomoravský kraj = Magistrát města Brna), ověří platnost předloženého protokolu o testování a vydá provozovateli silničního vozidla doklad o uznání testování silničního vozidla na historickou původnost.
  • Vydání dokladu o uznání testování silničního vozidla na historickou původnost není zpoplatněno.
  • Doklad o uznání testování silničního vozidla na historickou původnost předkládá provozovatel silničního vozidla při registraci (přeregistraci) silničního vozidla.

Tiskopis „Žádost o provedení testování historického vozidla“, formát A3 – čtyřstránkový (dvoulistový) – skl. č. 41 je k vyzvednutí na MMB ODSČ nebo u pověřené klubové testovací komise.

Interaktivní formulář „Žádost o provedení testování historického vozidla“ je i na stránkách:
http://www.mdcr.cz 

Interaktivní formulář "Žádost o provedení testování historického vozidla" 

Tiskopis „Žádost o uznání testování silničního vozidla“, formát A3 – čtyřstránkový (dvoulistový) – skl. č. 41 je k vyzvednutí na MMB ODSČ.

Interaktivní formulář „Žádost o uznání testování silničního vozidla“ je i na stránkách:
http://www.mdcr.cz 

Interaktivní formulář „Žádost o uznání testování silničního vozidla 

Pro více informací doporučujeme kontaktovat pracovníky registračního místa. Všem žadatelům o vydání dokladu o uznání testování silničního vozidla na historickou původnost doporučujeme objednání (telefonicky, e-mailem).

Registrační místo pro výdej dokladu o uznání testování silničního vozidla na historickou původnost

Jihomoravský kraj:
Magistrát města Brna
Kounicova 67 601 67 Brno
Ing. Josef Janečka, tel. 542 174 247, e-mail: janecka.josef@brno.cz
Mgr. Michaela Horniačková, tel. 542 174 023, e-mail: horniackova.michaela@brno.cz 

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 04.03.2021 08:19
  • Datum poslední aktualizace: 21.12.2020 17:07
  • Odpovědný útvar: Odbor dopravněsprávních činností Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design