Česky CZEnglish EN

Registrační značky

   

Informace k výdeji registračních značek na přání a k umístění na nosné zařízení připojitelné k silničnímu vozidlu (třetí registrační značka)

Od 1. 1. 2016 je možné požádat místně příslušný registr silničních vozidel o přidělení, případně rezervaci registrační značky na přání, kterou si může zvolit vlastník vozidla nebo provozovatel vozidla se souhlasem vlastníka vozidla. Registrační značka na přání může být složena z kombinace arabských čísel a velkých písmen latinské abecedy, s výjimkou písmen G, CH, O, Q a W, bez diakritiky.

Lze požádat i o vydání tabulky s registrační značkou již  k silničnímu vozidlu přidělenou – k umístění na nosné zařízení připojitelné k silničnímu vozidlu (třetí registrační značka na nosiče kol), nebo v případě poškození tabulky již přidělené registrační značky, případně registrační značky na přání.

Žádost lze podat na pracovišti registru silničních vozidel Odboru dopravněsprávních činností Magistrátu města Brna na ul. Kounicova č. 67 v místnosti č. 220.  

Obsah žádosti o přidělení a rezervaci registračních značek na přání ani její podobu a náležitosti žádný právní předpis nestanoví, obecně z ní ale musí být patrno, kdo o co žádá.  Pro její snadnější sepsání Vám doporučujeme využít námi navržený nezávazný  formulář, který je k dispozici na pracovišti informací registru silničních vozidel.

Správní poplatek za vydání registrační značky na přání  je 5 000 Kč za každou tabulku, tento poplatek je splatný po nabytí právní moci kladného rozhodnutí o přidělení registrační značky na přání, před zasláním její objednávky do výroby.

Správní poplatek za rezervaci registrační značky na přání je 500 Kč, pokud se mění vlastník nebo provozovatel, při zániku nebo vyřazení z provozu a při přidělení vývozní značky je 300 Kč.

O výdej registrační značky již přidělené k silničnímu vozidlu – k umístění na nosné zařízení připojitelné k silničnímu vozidlu (třetí registrační značka na nosiče kol), nebo v případě poškození tabulky již přidělené registrační značky, případně registrační značky na přání, se žádá závazným formulářem „Žádost o vydání tabulky s registrační značkou", který je rovněž k dispozici na pracovišti informací registru silničních vozidel.

Při podání žádosti je nutno předložit osvědčení o registraci část II. /Technický průkaz/ (velký technický průkaz), osvědčení o registraci část I. (malý technický průkaz), občanský průkaz k prokázání totožnosti, poškozené tabulky registrační značky, a uhradit správní poplatek 600,- Kč za každou tabulku na pokladně na našem pracovišti, a to hotově nebo platební kartou.

Žádost o REZERVACI registrační značky na přání (RZP)

Žádost o PŘIDĚLENÍ registrační značky na přání (RZP)

Žádost o vydání tabulky s registrační značkou (třetí registrační značka na nosiče kol) 

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 04.03.2021 08:19
  • Datum poslední aktualizace: 19.06.2017 11:51
  • Odpovědný útvar: Odbor dopravněsprávních činností Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design