Česky CZEnglish EN

Registr silničních vozidel – elektronické objednávání

   

Elektronické objednávání žadatelů do registru silničních vozidel

V zájmu zvyšování úrovně služeb, poskytovaných žadatelům, nabízí Odbor dopravněsprávních činností MMB možnost elektronického  objednávání  k úkonům v registru silničních vozidel (RSV).

Na této stránce můžete zjistit informace o možnostech naší obsluhy v registru vozidel Odboru dopravněsprávních činností Magistrátu města Brna (ODSČ MMB), zjistit kolik klientů nyní čeká v pořadí k obsloužení a odhadnout tak čas obsluhy zda se vyplatí jít pro službu dnes, nebo odložit návštěvu na jiný úřední den.

Můžete se také elektronicky objednat na Vám vyhovující termín k přepážce v registru vozidel ODSČ MMB, Kounicova 67 – vstup ze schodiště od Zemské knihovny, k vyřízení Vaší záležitosti v registru vozidel, případně projednat nejasné otázky týkající se této problematiky. 

Zjištění stavu obsluhy klientů

(Poklepáním na podtržený nadpis se Vám zobrazí aplikace pro zjištění aktuálního stavu obsluhy klientů). Systém je v provozu v úřední hodiny a je přímo napojen na vyvolávací zařízení, které vydává klientům lístky k obsluze a následně je vyzve k příslušným přepážkám k obsloužení. Zjištěné a zobrazené informace jsou staré maximálně 120 vteřin. 


Objednávka k obsloužení v registru vozidel

(Poklepáním na tento nadpis se Vám zobrazí stránka pro objednání přes internet).

Pomocí objednávky máte možnost zajistit si pořadí v registru vozidel na určitý den a hodinu s přednostním obsloužením.

Návod k použití:

 • Nejprve si vyberte požadovanou činnost
 • Poté si vyberte požadovaný den a následně pak čas
 • Program Vám přidělí PIN a nabídne informaci  k vytištění nebo zaslání e-mailem.

Systém umožňuje objednat se na určitý úřední den a hodinu, dle Vašeho výběru, k níže uvedeným úkonům v registru silničních vozidel. Podle Vámi zvolených údajů (den, hodina, minuta) se dostavíte do registru vozidel, kde na terminálu vyvolávacího systému zadáte přidělený PIN. Dodržíte-li rezervovaný den a čas, budete v požadovaném termínu přednostně obslouženi, pouze u technických změn vyčkáte na vyřízení žádosti předchozího klienta. Objednání je možno na tři týdny dopředu. Posun data pro objednávání proběhne každý den během několika minut po půlnoci.

Kapacita přepážek a množství klientů objednaných prostřednictvým internetu je stanoveno s ohledem na kapacitní možnosti vyřízení všech žadatelů v registru vozidel (objednaných i příchozích).

POZOR - přidělený PIN je nutno zadat nejdříve 10 minut před přiděleným časem objednání a nejpozději 10 minut po přiděleném čase objednání. Mimo tento interval (zmeškaný třeba jen o jednu vteřinu) program již přidělený PIN nezná a proto jej nemůže akceptovat. V tomto případě si odeberte nový pořadový lístek s požadovanou činností a budete obsloužení v pořadí došlých klientů.

Pokud víte předem, že se Vám nepodaří na předem objednaný termín dostavit, nebo Vám později nevyhovuje zvolený termín, je možné objednávku zrušit (smazat) a uvolnit tak místo jinému zájemci. Termíny jsou pak znovu nabídnuty k objednání pořadí dalším žadatelům z řad veřejnosti. Poté si můžete zarezervovat jiný termín.

Činnosti, na které je možné se předem objednat elektronicky do registru vozidel (RSV) :

 • zápis nového vozidla do registru silničních vozidel – první registrace
 • zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla – převod vozidla ze současného na nového (z prodávajícího na kupujícího) vlastníka nebo provozovatele
 • převod vozidla z fyzické osoby (rodné číslo) na fyzickou osobu (IČO) a naopak
 • vystavení duplikátu ORV část II. (technický průkaz) nebo ORV část I. (osvědčení o registraci vozidla resp. osvědčení o technickém průkazu) 
 • vývoz - export vozidla z ČR do ciziny 
 • změna barvy
 • vydání nových tabulek RZ (SPZ) za ztracené, poškozené nebo odcizené
 • změna příjmení, názvu firmy, trvalého bydliště, místa podnikání nebo sídla firmy včetně stěhování z jiného registračního místa
 • prodloužení platnosti ORV – u cizinců dle délky povoleného pobytu v ČR 
 • vyzvednutí registračních značek a osvědčení o registraci vozidla z vyřazení (DEPOZIT)
 • vyřazení z provozu a zánik vozidla
 • technické změny (např. tažné zařízení, alt. pohon na LPG,CNG, hromadná přestavba, obnova VIN, alternativní pneumatiky, ADR, apod.)

Na úkony týkající se registrace jednotlivě dovezených vozidel ze zahraničí nelze službu elektronického objednání využít, musí se postupovat jako doposud, kdy je žadatel vyřízen dle pořadového lístku, který obdrží po příchodu do registru silničních vozidel v úředních hodinách pro veřejnost (úkon není na pracovišti registrace dovezených vozidel ze zahraničí vyřízen na počkání). Podané požadavky jsou vyřizovány v časové posloupnosti, v pořadí, tak jak byly podány na pracovišti registrace dovezených vozidel ze zahraničí.

Jedna objednávka pořadí v registru vozidel je pouze pro jedno vozidlo. V průběhu jednoho úředního dne je možno, v rámci výše uvedených úkonů – pro fyzické osoby (občany) – ve výjimečných případech rezervovat dvě objednávky pro dvě vozidla. Objednaným pořadím může disponovat pouze oprávněná osoba t.j. provozovatel nebo vlastník vozidla. Žadatelé, kteří nebudou tyto uvedené podmínky splňovat, budou z elektronického objednávacího systému vyřazeni!

Dle Vámi vybraného objednaného (rezervovaného) termínu se dostavte na tento termín včas do vstupní haly registru vozidel na ul. Kounicova č. 67  v Brně, vyzvedněte si pořadový lístek (elektronicky objednaní žadatelé) a vyčkejte až budete přednostně vyvoláni k nejdříve uvolněné přepážce, kde předložíte řádně vyplněnou žádost (tiskopis), kterou si můžete vyzvednout na našem pracovišti nebo stáhnout a vytisknout z našich internetových stránek a předložit podklady k projednávanému úkonu – viz úkony prováděné v registru silničních vozidel.

Žadatel uhradí správní poplatek v hotovosti, případně bezhotovostně kreditní kartou na pokladnách ODSČ Magistrátu města Brna, za úkony provedené v registru silničních motorových vozidel dle SAZEBNÍKU SPRÁVNÍCH POPLATKŮ podle Zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění a  poplatek na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků dle § 37 Zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, v případě, že je vybírán.

  

 
 • ©  Statutární město Brno
 • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
 • Datum provedení poslední kontroly: 20.05.2022 10:19
 • Datum poslední aktualizace: 08.04.2020 15:05
 • Odpovědný útvar: Odbor dopravněsprávních činností Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design