Česky CZEnglish EN

Oddělení autoškol

   

Vedoucí oddělení:

Bc. Marcel Haltmar 

Šumavská 35, budova "C", 4. patro, dveře č. 4.03, tel. 542 17 4357, fax: 542 17 4231 

e-mail: haltmar.marcel@brno.cz

Zkušební komisaři – dveře č. 4.01

Oddělení zajišťuje 

 • rozhoduje o vydání registrace k provozování autoškoly, o její změně a o jejím odnětí,
 • zařazuje žadatele o ŘO k závěrečným zkouškám,
 • provádí státní dozor ve věcech získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel,
 • zajišťuje přezkoušení z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel,
 • provádí zkoušky odborné způsobilosti žadatelů,
 • podílí se na provádění prevence v oblasti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích.


Získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel

Výuku, výcvik a závěrečné zkoušky žadatelů o řidičská oprávnění i přezkušování řidičů upravuje od 1.1.2001 zákon č. 247/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhláška č. 167/2002 Sb.

Závěrečné zkoušky žadatelů o řidičská oprávnění, kteří absolvovali výcvik v autoškolách s působností ve městě Brně provádějí zkušební komisaři Magistrátu města Brna – Odboru dopravněsprávních činností.

Zkoušky pro žadatele o řidičská oprávnění jsou prováděny průběžně, na základě požadavků autoškol, v každý pracovní den.

Žadatel o řidičské oprávnění je povinen zaplatit příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, u kterého je zkušební komisař zaměstnán, za  zkoušku z odborné způsobilosti 700 Kč, za opakovanou zkoušku z předpisů o provozu na pozemních komunikacích 100  Kč, za opakovanou zkoušku ze znalostí ovládání a údržby vozidla 200 Kč a za opakovanou zkoušku z praktické jízdy 400 Kč, za přijetí žádosti o vykonání zkoušky na závěr vstupního školení 700 Kč.

Pokladna -  Kounicova 67, tel. 524 17 4278

Pokladní hodiny:

Pondělí a středa 8:00 – 17:00 hodin, úterý, čtvrtek a pátek 8:00 – 12:00 hodin.

Poplatek lze uhradit i v den zkoušky v čase od 7:00 – 7:30 hodin. V tomto případě použijte pro přístup k pokladně výhradně zadní vchod (terasa z ulice Sevřená)

Zkoušky z  odborné způsobilosti

probíhají dle § 38 a násl. zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, v platném znění.

Zkouška z pravidel provozu na pozemních komunikacích

je prováděna elektronickou formou systému e-Testů v prostorách oddělení autoškol na Šumavské 35, budova "C", 4. poschodí.

Elektronické zkušební testy pro veřejnost jsou přístupné ZDE

Zkouška ze znalostí ovládání a údržby vozidla

provádí se ústně u modelů nebo u výcvikového vozidla

(pouze u skupin C1, C, C1+E, C+E, D1, D, D1+E, D+E)

Zkouška z praktické jízdy

se vykonává ve výcvikovém vozidle autoškoly

 

Veškeré další informace naleznete ve výše popsaných právních předpisech nebo kontaktujte vedoucího oddělení.

 
 • ©  Statutární město Brno
 • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
 • Datum provedení poslední kontroly: 20.05.2022 10:19
 • Datum poslední aktualizace: 05.03.2018 13:48
 • Odpovědný útvar: Odbor dopravněsprávních činností Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design