Česky CZEnglish EN

Informace

   

 1. Řidičský průkaz – potřebné doklady, udělení a rozšíření řidičského oprávnění po autoškole, výměna řidičského průkazu vydaného členským státem nebo cizím státem, vydání mezinárodního řidičského průkazu
 2. Ztráta, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu
 3. Zákony související s vydáváním řidičských průkazů
 4. Změna trvalého pobytu a změna údajů v řidičském průkazu
 5. Změna zdravotní způsobilosti
 6. Výdej dat z registru řidičů
 7. Podklady nutné při podání žádosti o řidičské průkazy
 8. Udělení řidičského oprávnění, Driving licences
 9. Platnost řidičských průkazů
 10. Bodové hodnocení řidiče
 11. Informace k výpisu bodového hodnocení řidiče
 12. Profesní způsobilost řidiče
 13. Vzdání se řidičského oprávnění a odevzdání řidičského průkazu
 14. Postup při podání žádosti o vrácení řidičského oprávnění pozbytého v důsledku dosažení 12 bodů
 15. Výměna řidičského průkazu Evropských společenství, řidičského průkazu vydaného cizím státem za český řidičský průkaz, Driving licences
 16. Námitky proti připsání bodů na konto bodového hodnocení řidiče
 17. Vrácení řidičského oprávnění - na základě předložení platného dokladu totožnosti a písemné žádosti
 18. Pravidelné lékařské prohlídky - posudek zdravotní způsobilosti
 19. Dopravně psychologické vyšetření
 20. Odečítání bodů § 123e zákona č. 361/2000 Sb., v platném znění
 21. Změna bodového systému od 1.8.2011
 
 • ©  Statutární město Brno
 • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
 • Datum provedení poslední kontroly: 26.07.2021 07:37
 • Datum poslední aktualizace: 18.11.2020 07:42
 • Odpovědný útvar: Odbor dopravněsprávních činností Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design