Česky CZEnglish EN

DIGITÁLNÍ TACHOGRAF – PAMĚŤOVÉ KARTY

Záznamové zařízení systému Digitální tachograf (dále jen DT) umístěné ve vozidlech je určeno k záznamu doby řízení, bezpečnostních přestávek a dob odpočinku řidičů a provozního režimu nákladních vozidel a jízdních souprav nad 3,5 t a autobusů pro přepravu více než 9 osob. Záznamové zařízení systému DT je elektronické zařízení umístěné v kabině vozidla, k němuž mají přístup pověřené osoby vybavené pro jeho ovládání paměťovými kartami pro následující činnosti:

§ Řidič – používá zařízení DT k záznamu parametrů svého pracovního výkonu a povinného odpočinku a aktivuje příslušné funkce záznamového zařízení pomocí paměťové karty řidiče ( KARTA ŘIDIČE).

 

§ Dopravce – pomocí paměťové KARTY PODNIKU (KARTA VOZIDLA) pořizuje výpisy a opisy dat uložených v DT pro potřeby dopravce. Karta podniku slouží pro stahování dat z DT ze všech vozidel daného dopravce – není spojena s konkrétním vozidlem. Dopravce ovšem může mít více karet podniku.

 

§ Certifikovaná opravárenská dílna – instaluje zařízení DT do vozidel a provádí jeho pravidelné kontroly, kalibrace, opravy, případně výměny, k tomuto účelu používá paměťovou KARTU DÍLNY (KARTA SERVISNÍ).

Žádosti o vydání uvedených druhů paměťových karet pro systém DT se podávají příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností (dále jen ORP). Postup přijetí a dalšího zpracování žádosti o vydání paměťové karty a vydání paměťové karty se řídí Nařízením Rady EHS 3821/85 (ve znění následujících novel zejm. Nařízení Rady ES 1360/2002), zákonem č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (Zákon o silničním provozu) ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 361/2000 Sb. o silničním provozu), zákonem č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu na silničních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb. o zajištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb. (dále jen zákon č. 56/2001 Sb. o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), zákonem č. 111/1999 Sb. o silniční dopravě (dále jen zákon č. 111/1999 Sb. o silniční dopravě) a správním řádem.

Správní poplatek: 700,- Kč – u

Případné dotazy zodpoví pracovnice přepážkového pracoviště č. 29 na tel: 542174235

 

 

 

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 26.07.2021 07:37
  • Datum poslední aktualizace: 23.11.2012 13:49
  • Odpovědný útvar: Odbor dopravněsprávních činností Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design