Česky CZEnglish EN

Změny podání prostřednictvím CRM vůči správci daně od 30. 9. 2017

 

V souvislosti s novelou živnostenského zákona účinnou ode dne 30. 9. 2017 -  osoba může společně s ohlášením živnosti nebo žádostí o koncesi na živnostenském úřadu učinit vůči správci daně též podání obsahující údaje požadované v přihlášce k registraci, ale nyní výhradně k dani z příjmů nebo k dani silniční.

Podnikatel může na živnostenském úřadu učinit vůči správci daně též podání obsahující údaje požadované v oznámení o změně registračních údajů, ale vztahující se opět jen k dani z příjmů nebo k dani silniční.

Podání obsahující údaje požadované v přihlášce k registraci nebo v oznámení o změně registračních údajů týkající se daně z příjmů nebo daně silniční lze učinit pouze elektronicky ve formátu a struktuře zveřejněné Ministerstvem průmyslu a obchodu, nebo ústně do protokolu.

Jestliže neučiníte podání osobně na živnostenském úřadu ústně do protokolu (elektronicky do JRF), pak je pro vytvoření elektronického podání ve formátu a struktuře zveřejněné Ministerstvem průmyslu a obchodu nutné využít aplikaci jednotného registračního formuláře http://www.rzp.cz/elpod.html 

Elektronické podání je možné zaslat prostřednictvím aplikace přímo na elektronickou podatelnu Živnostenského rejstříku. Vyplněné elektronické podání z této aplikace vyžaduje elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaný elektronický podpis dle nařízení eIDAS.

Další možností je odeslání vyplněného elektronického podání z datové schránky držitele do datové schránky úřadu (ID datové schránky Statutárního města Brna a7kbrrn).

K předání údajů vůči správci daně nedojde, jestliže předmětné podání nebude učiněno ústně do protokolu na živnostenském úřadu (elektronicky do JRF) nebo elektronicky ve formátu a struktuře zveřejněné Ministerstvem průmyslu a obchodu, stejně tak nebudou předány údaje týkající se jiných daní než daně z příjmů nebo daně silniční.

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 27.09.2017 11:16
  • Datum poslední aktualizace: 27.09.2017 11:16
  • Odpovědný útvar: Živnostenský úřad města Brna Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design