Česky CZEnglish EN

Statistické údaje o živnostenském podnikání na území města Brna

Statistická data ke dni 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.3.2020 30.6.2020 30.9.2020 31.12.2020
Živnostenská oprávnění (ŽO) - celkem 167 391 169 103 173 980 178 148 179 173 180 162    
ŽO - jen koncesované živnosti 9 410 10 222 10 849 11 498 11 627 11 783    
ŽO - jen vázané živnosti 20 152 17 882 18 452 18 943 19 174 19 489    
ŽO - jen řemeslné živnosti 33 887 34 547 35 197 35 637 35 711 35 883    
ŽO - jen živnost volná 103 942 106 452 109 482 112 070 112 661 113 007    
ŽO pro fyzické osoby 112 341 111 538 113 108 114 902 115 283 115 847    
ŽO pro právnické osoby 55 050 57 565 60 872 63 246 63 890 64 315    
ŽO pro cizince 5 125 5 121 5 334 5 741 5 854 5 877    
Podnikatelé - celkem 115 310 117 513 120 156 122 383 122 852 123 185    
Podnikatelé - fyzické osoby 83 064 83 431 84 000 84 786 84 877 85 070    
Podnikatelé - právnické osoby 32 246 34 082 36 156 37 597 37 975 38 115    
Podnikatelé - cizinci 4 203 4 180 4 283 4 554 4 625 4 621    
Počet obyvatel 377 547 378 081 379 610 380 667 381 346 381 569    
ŽO na 1000 obyvatel 443,37 447,27 458,31 467,99 469,84 472,16    
Podnikatelů na 1000 obyvatel 305,42 310,81 316,53 321,50 322,15 322,84    
Počet ŽO na podnikatele 1,45 1,44 1,45 1,46 1,46 1,46    

zdroj: periodické statistiky Ministerstva průmyslu a obchodu ČR

Další informace o své činnosti publikuje Živnostenský úřad města Brna v informačních materiálech statutárního města Brna: Výroční zpráva o činnosti statutárního města Brna, ročenka Brno v číslech a Informační bulletin. Dále Informace o výsledcích kontrol dle § 26 zákona č. 255/2012 Sb. naleznete zde.

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 13.07.2020 13:02
  • Datum poslední aktualizace: 13.07.2020 13:02
  • Odpovědný útvar: Živnostenský úřad města Brna Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design