Česky CZEnglish EN

Statistické údaje o živnostenském podnikání na území města Brna

Statistická data ke dni 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.3.2019 30.6.2019 30.9.2019 31.12.2019
Živnostenská oprávnění (ŽO) - celkem 162 720 167 391 169 103 173 980 174 918 175 982 177 076 178 148
ŽO - jen koncesované živnosti 8 625 9 410 10 222 10 849 11 006 11 178 11 332 11 498
ŽO - jen vázané živnosti 19 425 20 152 17 882 18 452 18 526 18 665 18 830 18 943
ŽO - jen řemeslné živnosti 33 171 33 887 34 547 35 197 35 292 35 384 35 513 35 637
ŽO - jen živnost volná 101 499 103 942 106 452 109 482 110 094 110 755 111 401 112 070
ŽO pro fyzické osoby 110 807 112 341 111 538 113 108 113 541 113 991 114 479 114 902
ŽO pro právnické osoby 51 913 55 050 57 565 60 872 61 377 61 991 62 597 63 246
ŽO pro cizince 4 898 5 125 5 121 5 334 5 442 5 520 5 632 5 741
Podnikatelé - celkem 113 235 115 310 117 513 120 156 120 679 121 225 121 812 122 383
Podnikatelé - fyzické osoby 82 649 83 064 83 431 84 000 84 205 84 359 84 590 84 786
Podnikatelé - právnické osoby 30 586 32 246 34 082 36 156 36 474 36 866 37 222 37 597
Podnikatelé - cizinci 4 068 4 203 4 180 4 283 4 349 4 403 4 474 4 554
Počet obyvatel 376 561 377 547 378 081 379 610 380 681 380 113 380 612 380 667
ŽO na 1000 obyvatel 432,12 443,37 447,27 458,31 459,49 462,97 465,24 467,99
Podnikatelů na 1000 obyvatel 300,71 305,42 310,81 316,53 317,01 318,92 320,04 321,50
Počet ŽO na podnikatele 1,44 1,45 1,44 1,45 1,45 1,45 1,45 1,46

zdroj: periodické statistiky Ministerstva průmyslu a obchodu ČR

Další informace o své činnosti publikuje Živnostenský úřad města Brna v informačních materiálech statutárního města Brna: Výroční zpráva o činnosti statutárního města Brna, ročenka Brno v číslech a Informační bulletin. Dále Informace o výsledcích kontrol dle § 26 zákona č. 255/2012 Sb. naleznete zde.

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 13.01.2020 11:12
  • Datum poslední aktualizace: 13.01.2020 11:12
  • Odpovědný útvar: Živnostenský úřad města Brna Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design