Česky CZEnglish EN

Přerušení provozování živnosti

Podle současné právní úpravy podle § 31 odst. 11 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, jestliže podnikatel oznámí živnostenskému úřadu přerušení provozování živnosti, je provozování živnosti přerušeno dnem doručení oznámení o přerušení provozování živnosti živnostenskému úřadu nebo pozdějším datem uvedeným v oznámení a končí dnem uvedeným v oznámení (tzn. od-do).

Podnikatel nemá tedy povinnost, ale má možnost oznámit živnostenskému úřadu přerušení provozování živnosti, zpětné datum přerušení není možné akceptovat! V průběhu doby přerušení může podnikatel oznámit živnostenskému úřadu opětovné zahájení činnosti!

K oznámení údajů o přerušení provozování živnosti lze využít tzv. změnový list, který je k dispozici např. na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu , kde v části Přílohy ke stažení najdete formulář Zmenovy-list.pdf.

Vyplněný a podepsaný formulář můžete zaslat poštou, využitím DS, elektronicky emailem s uznávaným elektronickým podpisem nebo osobně změnu oznámíte na místě, u kteréhokoliv živnostenského úřadu v ČR. Oznámení údajů o přerušení nepodléhá úhradě správního poplatku!

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 20.11.2017 13:30
  • Datum poslední aktualizace: 20.11.2017 13:30
  • Odpovědný útvar: Živnostenský úřad města Brna Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design