Česky CZEnglish EN

Podávání informací o zápisech do živnostenského rejstříku pro veřejnost

Živnostenský úřad neposkytuje údaje o subjektech evidovaných v živnostenském rejstříku cestou prostých emailů nebo telefonicky.

Živnostenský úřad na požádání (žádost) z rejstříku vydává v listinné nebo elektronické podobě ve smyslu § 60 odst. 4 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů:

a) Podnikateli výpis jako průkaz živnostenského podnikání;

b) Úplný výpis;

c) Částečný výpis;

d) Potvrzení o určitém zápisu, popřípadě potvrzení o tom, že v rejstříku určitý zápis není.

Uvedené výstupy jsou určeny jako individuální akt, který je jako výkon správního orgánu zpoplatněn příslušným správním poplatkem dle sazebníku a mají statut veřejné listiny.

Živnostenský rejstřík ve formě veřejného seznamu je k dispozici na internetové adrese: www.rzp.cz . Zde je možno získat aktuální i historické informace o jednotlivých podnikatelských subjektech včetně údajů o výskytech na určitých adresách (sídlo, bydliště, pobyt, provozovny).

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 07.03.2019 13:00
  • Datum poslední aktualizace: 07.03.2019 13:00
  • Odpovědný útvar: Živnostenský úřad města Brna Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design