Česky CZEnglish EN

Nová vázaná živnost "Činnost samostatných likvidátorů pojistných událostí" od dne 1. 12. 2018

Od 1. 12. 2018 nabývá účinnosti zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí, kterým se novelizuje živnostenský zákon.

Do přílohy č. 2 živnostenského zákona byla zařazena vázaná živnost s předmětem podnikání „Činnost samostatných likvidátorů pojistných událostí“.  K získání živnostenského oprávnění je požadována odborná způsobilost, a to střední vzdělání s maturitní zkouškou.

Přechodná ustanovení živnostenského zákona

1. Ten, kdo byl přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona oprávněn provozovat činnost samostatného likvidátora pojistných událostí, může provozovat tuto činnost v souladu se zákonem č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, do doby, než ohlásí živnost vázanou, nejdéle však po dobu 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Ohlášení živnosti vázané podle bodu 1 nepodléhá správnímu poplatku.

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 15.10.2018 16:28
  • Datum poslední aktualizace: 15.10.2018 16:28
  • Odpovědný útvar: Živnostenský úřad města Brna Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design