Česky CZEnglish EN

Jednotné kontaktní místo (JKM) – podnikání v EU

     

Ode dne 28.12.2009 se na základě přijetí zákona č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb, který transponoval do českého právního řádu směrnici Evropského společenství o službách na vnitřním trhu, a na základě změny zákona č. 570/1990 Sb., o živnostenských úřadech, stává Živnostenský úřad města Brna jednotným kontaktním místem (JKM).

Poradenské a servisní služby JKM jsou poskytovány bezplatně – osobní, emailovou, případně telefonickou formou. JKM nezajišťují právní poradenství či řešení konkrétních problémů a sporů nad rámec rozsahu vymezeného zákonem o volném pohybu služeb. 

Tato služba je v ČR zajišťována v rámci sítě 15 obecních živnostenských úřadů stanovených vyhláškou č. 248/2009 Sb. JKM jsou součástí celoevropské sítě díky čemuž mohou pomoci i v případě podnikání v jiném členském státě EU.

JKM plní dvě hlavní funkce – informační a zprostředkovatelskou.

JKM tedy poskytne klientům:

 • informace o požadavcích vztahujících se na poskytovatele služeb (konkrétně: povolovací orgán, postup, podmínky pro získání oprávnění, náležitosti žádosti a dokladované dokumenty, informace o lhůtách a správních poplatcích);
 • obecné informace o poskytování služeb v jiných členských státech (konkrétně: povolovací orgán, kvalifikační předpoklady, postup);
 • obecné informace o opravných prostředcích a o řešeních sporů (konkrétně: způsoby mimosoudního řešení, charakteristika jednotlivých způsobů, kam se obrátit);
 • obecné informace o ochraně spotřebitele v jiných členských státech (konkrétně: záruční lhůty, práva při uplatňování reklamací, kam se obrátit);
 • kontaktní údaje osob, které mohou poskytovatelům či příjemcům poskytovat praktickou pomoc (vztahuje se na evropské, vládní i neziskové organizace);
 • informace o regulaci povolání (konkrétně: seznam regulovaných povolání, informace o povinnosti předběžně příslušnému správnímu orgánu ohlásit úmysl poskytovat v ČR danou službu, seznam profesí pro něž existuje evropský profesní průkaz, seznam profesí u nichž je orgán oprávněn prověřit odbornou kvalifikaci poskytovatele služeb, seznam regulovaného vzdělávání a odborné přípravy, kontaktní údaje příslušných správních orgánů a centra pomoci).

JKM dále v rámci své zprostředkovatelské funkce:

 • zajistí předání žádostí o vyřízení různých druhů podnikatelských oprávnění a žádostí o uznání profesních kvalifikací (licence, oprávnění, povolení, autorizace...) orgánům kompetentním dle zvláštních právních předpisů rozhodnout o oprávnění k poskytování služby;
 • bude současně plnit funkci centrálního registračního místa (CRM), osobám podnikajícím mimo režim živnostenského zákona zajistí také povinné registrace (nebo oznámení) na další úřady – finanční úřad, správu sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovnu, úřad práce.

 

Propagační brožurka a letáčky (č. 1, 2, 3) pro klienty jsou k dispozici na Živnostenském úřadu města Brna také v tištěné podobě.

Často kladené dotazy (FAQ) k uvedené problematice naleznete zde

Kontakt na JKM v Brně:

Bc. Ctirad Los, tel: +420 542 173 344

Mgr. Radana Stýblová, tel: +420 542 173 375

adresa:  Brno, Malinovského nám. 3, 4. poschodí
fax:       +420 542 173 399
e-mail:   jkm@brno.cz

  

Živnostenský úřad  Magistrátu města Brna je jediným úřadem v Jihomoravském kraji, který je ve spolupráci s  Ministerstvem průmyslu a obchodu zapojen do projektu zřízení  jednotných kontaktních míst (JKM)“ stanovených vyhláškou č. 248/2009 Sb.

Jednotné kontaktní místo bylo kromě Živnostenského úřadu Magistrátu města Brna  zřízeno i na dalších obecních živnostenských úřadech, které se nachází převážně v sídle krajských měst.

Seznam jednotných kontaktních míst v ČR:

 • Magistrát města Brna – Živnostenský úřad města Brna
 • Městský úřad Černošice – obecní živnostenský úřad
 • Magistrát města České Budějovice – obecní živnostenský úřad
 • Magistrát města Hradec Králové – obecní živnostenský úřad
 • Magistrát města Jihlavy – obecní živnostenský úřad
 • Magistrát města Karlovy Vary – obecní živnostenský úřad
 • Magistrát města Liberec – obecní živnostenský úřad
 • Magistrát města Olomouce – obecní živnostenský úřad
 • Magistrát města Ostravy – obecní živnostenský úřad
 • Magistrát města Pardubic – obecní živnostenský úřad
 • Magistrát města Plzně – obecní živnostenský úřad
 • Magistrát města Ústí nad Labem – obecní živnostenský úřad
 • Magistrát města Zlína – Odbor živnostenský
 • Úřad městské části Praha 1 – obecní živnostenský úřad
 • Úřad městské části Praha 7 – obecní živnostenský úřad

 
 • ©  Statutární město Brno
 • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
 • Datum provedení poslední kontroly: 01.07.2019 12:11
 • Datum poslední aktualizace: 23.07.2021 11:18
 • Odpovědný útvar: Živnostenský úřad města Brna Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design