Česky CZEnglish EN

Centrální registrační místo

Ode dne 1. 8. 2006 se na základě změny zákona č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon),  stává Živnostenský úřad města Brna centrálním registračním místem pro podnikatele podnikající v režimu živnostenského zákona.

I.  Centrální registrační místo (CRM) znamená, že živnostenský úřad  v souvislosti s ohlášením živnosti nebo s žádostí o koncesi může přijmout

od fyzických osob

 • přihlášku k daňové registraci nebo oznámení na základě zvláštního právního předpisu (daňový řád) za předpokladu, že nemá zákonem uloženou povinnost podávat tato podání správci daně v elektronické podobě (další informace zde), 
 • oznámení o zahájení samostatné výdělečné činnosti pro oblast sociálního zabezpečení,
 • přihlášku k důchodovému pojištění,
 • přihlášku k nemocenskému pojištění,
 • oznámení  vzniku volného pracovního místa nebo jeho obsazení,
 • oznámení pojištěnce zdravotního pojištění o zahájení samostatné výdělečné činnosti vůči zdravotním pojišťovnám v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem (zákon o veřejném zdravotním pojištění)

 od právnických osob

 • přihlášku k daňové registraci nebo oznámení na základě zvláštního právního předpisu (daňový řád) za předpokladu, že nemá zákonem uloženou povinnost podávat tato podání správci daně v elektronické podobě (další informace zde), 
 • oznámení  vzniku volného pracovního místa nebo jeho obsazení.

Podnikatel může také oznámit změnu údajů uvedených v přihláškách nebo oznámeních podle předchozích odstavců za předpokladu, že nemá zákonem uloženou povinnost oznamovat změny správci daně v elektronické podobě. 

Živnostenský úřad přihlášky nebo oznámení, včetně změn údajů, předá do 5 pracovních dnů ode dne vzniku živnostenského oprávnění příslušným úřadům, které dále postupují podle zvláštních právních předpisů.

Odpovědnost za úplnost a věcnou správnost přihlášek nebo oznámení nesou žadatelé; živnostenský úřad kontroluje pouze správnost identifikačních údajů.

Aktivita CRM však směřuje k tomu, aby o některých povinnostech byl podnikatel pokud možno informován již živnostenským úřadem. Za tímto účelem poskytuje podnikatelům základní informace o existenci registrační nebo oznamovací povinnosti jako takové, lhůtě, ve které musí být splněna, a o příslušnosti úřadů.

 
 • ©  Statutární město Brno
 • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
 • Datum provedení poslední kontroly: 14.03.2016 15:35
 • Datum poslední aktualizace: 14.03.2016 15:35
 • Odpovědný útvar: Živnostenský úřad města Brna Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design