Česky CZEnglish EN

Oddělení územního řízení

    Kontakty             Dokumenty

Malinovského náměstí 3, 601 67 Brno

  • Zajišťuje nápravu nesprávných a nezákonných rozhodnutí, usnesení a opatření, sdělení apod. vydaných podřízenými stavebními úřady a ukládá příslušná opatření k nápravě
  • Provádí rozhodování o odvoláních a to včetně přezkoumávání opožděných nebo nepřípustných  odvolání dle správního řádu
  • Posuzuje veřejnoprávní smlouvy o umístění staveb, o změně využití území a o změně vlivu stavby na využití určení  souladu s právními předpisy a veřejným zájmem
  • Pověřuje podřízené SÚ I.stupně projednáváním a rozhodováním v jednáních územního rozhodování
  • Přezkoumává územní rozhodnutí podřízených SÚ I.stupně v přezkumném řízení dle správního řádu
  • Vyřizuje návrhy na obnovu územních řízení
  • Zpracovává odborná stanoviska k žalobám podaným u správního soudu
  • Zastupuje OÚSŘ MMB v soudních řízeních před správním soudem
  • Zpracovává a podává kasační stížnosti k Nejvyššímu  správnímu soudu a zastupuje odbor u tohoto NSS
  • Pro radu mB připravuje návrhy územních opatření o stavebních uzávěrách
  • Přezkoumává rozhodnutí vydaná tímto oddělením pro podání žaloby u správního soudu
  • Prošetřuje způsob vyřízení stížností proti postupu SÚ I.stupně vztahující se k činnosti oddělení a přijímá opatření k nápravě
  • Činí příslušná opatření dle správního řádu proti nečinnosti podřízených SÚ I.stupně v agendách vztahujících se k činnosti oddělení
  • Zajišťuje odborné a právní konzultace pro SÚ I.stupně v agendách oddělení
  • Zajišťuje evidenci usnesení ZMB a RMB a sleduje plnění úkolů
  • Zajišťuje spisovou službu a archivování spisů včetně přípravy skartace
  • Zajišťuje agendu spojenou se žádostmi o vyhledávání dokumentů (rozhodnutí, projektových dokumentací staveb) včetně pořizování jejich kopií
  • Vyřizuje stížnosti vztahující se k činnosti oddělení  a
  • Vyřizuje žádosti o informacích dle zákona o právu na informace vztahující se k činnosti oddělení
  • Vyřizuje petice

Kontakty

 FunkceJménoEmailTelefonFax
 Vedoucí odd.územního řízeníIng. Ilona Novotnánovotna.ilona@brno.cz542 173 475

Úřední hodiny

Pondělí8:00 - 17:00
Středa8:00 - 17:00
Pátek8:00 - 12:00
 
 • ©  Statutární město Brno
 • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
 • Datum provedení poslední kontroly: 20.11.2017 13:43
 • Datum poslední aktualizace: 20.11.2017 13:43
 • Odpovědný útvar: Odbor územního a stavebního řízení Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design