Česky CZEnglish EN

Oddělení metodické a právní

    Kontakty             Dokumenty

Malinovského náměstí 3, 601 67 Brno

  • Zajišťuje komplexní odborné a právní činnosti na úseku územního a stavebního řízení
  • Zajišťuje metodické, poradenské a konzultační činnosti pro podřízené obecné SÚ I.stupně, a organizuje pro ně metodické a pracovní porady
  • Přezkoumává rozhodnutí  podřízených SÚ I. stupně v přezkumném řízení dle správního řádu
  • Provádí pravidelné kontrolní prověrky výkonu státní správy podřízených obecných SÚ, a příjímá opatření k nápravě zjištěných nedostatků
  • Připojuje odborná stanoviska k žalobám podaných ke správnímu soudu a zastupuje MMB odbor ÚSŘ v těchto soudních řízeních
  • Zpracovává kasační stížnosti k nejvyššímu správnímu soudu a zastupuje MMB OÚSŘ u tohoto soudu
  • Přezkoumává rozhodnutí odboru ÚSŘ MMB po podání žaloby ve správním soudnictví 
  • Vyřizuje v rámci působnosti odboru  stížnosti a petice
  • Prošetřuje způsob vyřízení stížnosti proti postupu podřízených SÚ I.stupně a přijímá opatření k nápravě
  • Rozhoduje o odvoláních proti rozhodnutí SÚ I.stupně v agendě ukládání pokut dle stavebního zákona

Kontakty

 FunkceJménoEmailTelefonFax
 Vedoucí odd. metodického a právníhoMgr. Pavel Macurmacur.pavel@brno.cz542 173 490

Úřední hodiny

Pondělí8:00 - 17:00
Středa8:00 - 17:00
Pátek8:00 - 12:00
 
 • ©  Statutární město Brno
 • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
 • Datum provedení poslední kontroly: 20.11.2017 13:38
 • Datum poslední aktualizace: 20.11.2017 13:38
 • Odpovědný útvar: Odbor územního a stavebního řízení Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design