Česky CZEnglish EN

Odbor územního a stavebního řízení (OUSŘ)

    Kontakty             OdděleníZajímavé odkazyDokumenty

Malinovského náměstí 3, 601 67 Brno

 • zajišťuje v přenesené působnosti  výkon státní správy na úseku územního rozhodování a stavebního řádu a to v postavení  nadřízeného správního orgánu obecných  stavebních úřadů I.stupně zřízených na území města Brna.
 • vyřizovaje v rámci své kompetence podněty na přezkoumání rozhodnutí
 • rozhoduje o povolení obnovy řízení a rozhoduje o změnách příslušnosti
 • vykonává státní dozor ve věcech stavebního řádu
 • prošetřuje způsob vyřízení stížnosti
Organizacni schema Odboru uzemniho a stavebniho rizeni

Kontakty

 FunkceJménoEmailTelefonFax
 Vedoucí Odboru ÚSŘJUDr. Eva Řehořkovárehorkova.eva(zavinac)brno.cz542 173 488542 173 278
 sekretariátLenka Štefanovástefanova.lenka(zavinac)brno.cz542 173 486542 173 278

Úřední hodiny

 • Pondělí: 8:00 – 17:00
 • Středa: 8:00 – 17:00
 • Pátek:   8:00 – 12:00

Podmínkou pro osobní kontakt je předchozí telefonické nebo e-mailové objednání.

Oddělení Odboru územního a stavebního řízení

Oddělení metodické a právní

 • Zajišťuje komplexní odborné a právní činnosti na úseku územního a stavebního řízení
 • Zajišťuje metodické, poradenské a konzultační činnosti pro podřízené obecné SÚ I.stupně
 • Provádí pravidelné kontrolní prověrky výkonu státní správy podřízených obecných SÚ a příjímá opatření k nápravě zjištěných nedostatků
 • Připojuje odborná stanoviska k žalobám podaných ke správnímu soudu a zastupuje MMB odbor ÚSŘ v těchto soudních řízeních
 • Prošetřuje způsob vyřízení stížnosti proti postupu podřízených SÚ I.stupně a přijímá opatření k nápravě
 • Rozhoduje o odvoláních proti rozhodnutí SÚ I.stupně v agendě ukládání pokut dle stavebního zákona

Oddělení územního řízení

 • Zajišťuje nápravu nesprávných a nezákonných rozhodnutí, usnesení a opatření, sdělení apod. vydaných podřízenými stavebními úřady a ukládá příslušná opatření k nápravě
 • Provádí rozhodování o odvoláních a to včetně přezkoumávání opožděných nebo nepřípustných  odvolání dle správního řádu
 • Posuzuje veřejnoprávní smlouvy o umístění staveb, o změně využití území a o změně vlivu stavby na využití určení  souladu s právními předpisy a veřejným zájmem
 • Pověřuje podřízené SÚ I.stupně projednáváním a rozhodováním v jednáních územního rozhodování
 • Přezkoumává územní rozhodnutí podřízených SÚ I.stupně v přezkumném řízení dle správního řádu
 • Vyřizuje návrhy na obnovu územních řízení
 • Zajišťuje agendu spojenou se žádostmi o vyhledávání dokumentů (rozhodnutí, projektových dokumentací staveb) včetně pořizování jejich kopií

Oddělení stavebně správního řízení

 • Zajišťuje nápravu nesprávných a nezákonných rozhodnutí správních aktů vydaných SÚ I. stupně a současně ukládá příslušná opatření k nápravě
 • při posuzování veřejnoprávních  smluv z hlediska souladu s právními předpisy a veřejným zájmem o provedení staveb nebo terénních úprav
 • při prošetřování způsobu vyřízení stížnosti proti postupu podřízených SÚ I.stupně v rozsahu agend oddělení
 • Zajišťuje nápravu nesprávných a nezákonných rozhodnutí správních aktů vydaných SÚ I. stupně a současně ukládá příslušná opatření k nápravě

 
 • ©  Statutární město Brno
 • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
 • Datum provedení poslední kontroly: 14.09.2021 08:49
 • Datum poslední aktualizace: 14.09.2021 08:49
 • Odpovědný útvar: Odbor územního a stavebního řízení Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design